Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

torsdag 5 juli 2018

Verksamhetsplan med SWOT-analys

Kommande läsårs verksamhetsplan är klar och publicerad.
Planen kompletteras med Vialundsguide och Likabehandlingsplan.
Alla dessa finna att tillgå på kommunens hemsida, Kumla kommuns hemsida
Barn och utbildning-Grundskolor-Vialundskolan

Jag rekommenderar alla att årligen göra en SWOT-analys då det blir så tydligt att fokus skiftar. Möjligheter blir styrkor och hot kan försvinna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar