Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

söndag 31 december 2017

Elevhälsan i det systematiska kvalitetsarbetet


fredag 29 december 2017

Elevhälsan i SKUnder sista månaderna har vi på skolan arbetet medvetet med att skapa struktur och tydlighet kring elevhälsans insteg och arbete med förebyggande och främjande åtgärder. Det går inte att göra på samma sätt på alla skolor, grunden för att detta ska bli verksamt är elevhälsans insteg utifrån behov genom inventering på olika nivåer och deltagande i analys av skolans resultat.


Samma sak gäller som för allt kvalitetsarbete det går INTE att ta en modell och sedan använda denna rakt av. Ett kontinuerligt och strukturerat arbete där verksamhetens ständigt blir genomlyst och då på såväl grupp-, klass- som individnivå är basen.


Enkäter behöver så gott som alltid kompletteras med tex elevintervjuer eller som vi gjort denna höst, elevhälsan för diskussion med mentorspar för att göra en mer grundlig inventeringar behov på gruppnivå. Under våren kommer pedagoger att intervjua åra elever gruppvis utifrån resultat på trivselenkät. Det skapar förståelse för resultaten och tydliggör vilka åtgärder som kan ge de resultat som önskas.