Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

onsdag 23 september 2015

Var rädd om dig på nätet!

Uppskattat av våra elever: 

fredag 21 augusti 2015

Kollegialt lärande


Kollegialt lärande genom verksamhetsbesök

I år använder vi Lars Thorins mall som grund när vi gör observationer i verksamheten.
Fokus på elevernas delaktighet och inflytande.
Där har vi ett viktigt utvecklingsområde.
Nästa vecka kör jag igång!

https://lartho.files.wordpress.com/2012/11/observationsmall-i-kunskapssyn-i-grundskola-och-gymnasium.pdf

Erica

onsdag 5 augusti 2015

Elevernas delaktighet

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 


(LGr 11, Kap 1. Gy 11 Kap 1)
Tips:

Sju timmar om delaktighet och inflytande, material från skolverket:

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.228249!/Menu/article/attachment/20150422%20Instruktion%20till%20samtalsledare%20och%20dokumentationsansvarig.pdf

Delaktighet och inflytande:

Pernilla Kans planerar undervisningen tillsammans med sina elever | Pedagog Värmland


lördag 18 juli 2015

Prisad undervisning

Det är svårt att förstå hur vi tänker oss skapa en helhet i lärandet när vi fortsatt delar upp skoltiden i ett antal minuters-pass och då ägnar oss tillfullo åt något som plockats ut från helheten. Vi zoomar in men när zoomar vi ut och intar helhetsperspektivet? Mer av det som beskrivs i skolvärldens artikel är att önska. Hur kommer fler av oss pedagoger dit?

 http://skolvarlden.se/artiklar/prisas-sin-fysikundervisning

tisdag 16 juni 2015

Vialundskolan driver skolutveckling

http://na.se/nyheter/kumla/1.3027058-vialundskolan-hojer-pulsen-for-att-na-malen

Vi behöver förstärkning till hösten och söker dig som brinner för ditt arbete och har intresset av vårt projekt med pulsträning:

Vialundskolan söker nu en lärare i matematik och idrott/pulsprojekt åk 6-9


Puls på Via

Länk:  SydnärkenyttPulsen höjs på Vialundskolan med målet ökad måluppfyllelse.

Det sämsta som kan hända är att eleverna BARA får en bättre hälsa :)Erica