Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

lördag 13 februari 2016


söndag 7 februari 2016

Tankekarta i matematik för eleven

Ur Fokusrapport dyskalkyli 2015:

Tankekarta för utredning:


Alternativt underlag i det formativa arbetet i matematikämnet med elever, tänker jag.
Varför då? Jo vid samtal med SPSM och i det kollegiala lärandet med matematiklärare på Vialundskolan kommer vi fram till följande:

- Vi behöver bli ännu mer specifika i våra samtal kring elevers starka sidor och vilka utvecklingsområden som finns. Det behöver bli tydligt för eleverna vilka delar som skapar helheten och ämnet vi kallar matematik.

- Vid våra elevledda utvecklingssamtal, och i det dagliga arbetet, måste eleverna känna att de äger och kan använda begrepp och ett språk om matematikämnet för att kunna ringa in och sätta upp mål.

- Överlämnande mellan skolår och stadier kan utvecklas. Ibland kan man vid överlämnande få höra att eleven "har allmänt svårt för matematik", utan att det blir mer specifikt än så, det är inte good enough. Hur tar vi tillvara och bygger vidare på de kunskaper som finns?

Vi diskuterade att använda tankekartan/mallen i det dagliga arbetet och tillsammans med eleverna göra en självskattning och på så sätt tydliggöra styrkor och utvecklingsområden.

Här kan man ta del av hela rapporten(som tankekartan är plockad från):

Fokusrapport - Dyskalkyli 2015, Stockholms läns landsting

lördag 21 november 2015

Utvärdering av undervisning med elever

Utvärdering och uppföljning av undervisningen


Intresset för att utveckla sin utvärdering av undervisningen, tillsammans med eleverna, är stort. 
Vialundskolans ledningsgrupp tipsar kring några snabba nätbaserade varianter i veckans protokoll: 

Angående snabba utvärderingar man kan göra med eleverna här finns några tips: 

Här skapar man en lärarprofil och skapar utvärderingarna.

Här genomförs själva utvärderingen live med eleverna.

Samma procedur som ovan 

fredag 21 augusti 2015

Kollegialt lärande


Kollegialt lärande genom verksamhetsbesök

I år använder vi Lars Thorins mall som grund när vi gör observationer i verksamheten.
Fokus på elevernas delaktighet och inflytande.
Där har vi ett viktigt utvecklingsområde.
Nästa vecka kör jag igång!

https://lartho.files.wordpress.com/2012/11/observationsmall-i-kunskapssyn-i-grundskola-och-gymnasium.pdf

Erica