Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

lördag 18 juni 2016

En rektors sommarläsning


Här är böcker jag hoppas hinna läsa under sommaren. En del är ännu inte tillgängliga på marknaden. Andra har funnits ett tag.
Möjligtvis ska och borde även skönlitteraturen få ta plats.
Vad läser du? Tips uppskattas!Morot eller muta

Morot eller muta

Nu har mina barn fått en morot(eller är det kanske en muta) som verkar få positiva effekter då det kommer till mängden lästid.
Både min 8-åring och 11-åring gick igång på denna läsbingo från Rönnbyskolan.
Möjligtvis har det att göra med de så kallade priserna, eller när man får BINGO.

Läsbingo
fredag 17 juni 2016

Elevers delaktighet och lusten att lära..


Under vårterminen 2016 har jag valt att intervjua elever på Vialundskolan och analyserat tidigare elevenkäter för att få en bild av elevernas faktiska upplevelse av delaktighet i sin utbildning.
Samtalen har utgått från frågor om hur eleverna upplever sig vara, eller inte vara, delaktiga och involverade i undervisningens planering, genomförande och utvärdering. 

Kopplingen mellan delaktighet och lusten att lära har lyfts fram i flera rapporter av Skolinspektionen samt inom forskningen. Jag kan för den som önskar en snabb översikt, att utgå från då det kommer till elevernas delaktighet för lärande, rekommendera skolverkets forskningsöversikt:


.

Klart är att arbetet varit till nytta då det kommer innebär konsekvenser för mitt fortsatta ledarskap, här nedan tydliggörs planerade åtgärder i förenklad punktform:

  • Diskutera och problematisera begreppet som är oklart för både pedagoger och elever. Vad är det vi pratar om då vi pratar delaktighet?
  • Efter kontinuerlig analys av resultat - fortsatt arbete med formativ bedömning, lett av skolans BFL-piloter. Forskningen är enig om effekterna av BFL(förhållningssättet).
  • Göra utvärderingen till en del av undervisningsprocessen MED eleverna. Alltså motsatsen till det någon elev uttryckt i intervjuerna: "Jo, vi skriver och utvärderar undervisningen men det samlar läraren in och sen är det inte mer med det"
  • Fortsätta 16/17 att utveckla de elevledda utvecklingssamtalen som skolan startat upp under nuvarande läsår.
  • Verksamhetsbesök med fokus på att observera hur eleverna är delaktiga i undervisningens planering, genomförande och utvärdering. fredag 20 maj 2016

Puls för lärande

Idag kommer SVT och gör ett reportage om Vialundskolans Puls för lärande.
Igår var det Nerikes Allehanda som skrev om skolans medvetna arbete med rörelse.

http://na.se/nyheter/kumla/1.3885868-har-ar-varje-hjartslag-viktigt-for-elevernaonsdag 20 april 2016

Ämnesövergripande arbete i skolan

Äntligen är det dags för redovisning av det ämnesövergripande arbetet på Vialundskolan i form av en musikal. Denna musikalen sveper genom vår historia och spelas på engelska av eleverna i årskurs 8.
Eleverna har själva sytt kläder och musikämnet har arbetat hårt med låtar som Internationalen, en egen nyskriven låt och andra dängor. Kumlas kulturskola och Vialundskolan tar idag ton i sitt första lite större gemensamma projekt och vår aula kommer fyllas av elever och vårdnadshavare vid två tillfällen under dagen.

Nu kör vi :)

http://na.se/nyheter/kumla
http://www.sydnarkenytt.se/kumla/artikel/musikal-som-historielektion-tv#.VywrDGO1Rfgsöndag 28 februari 2016

Angeläget: Caroline Engvall besöker Kumla

Angeläget


I slutet av april kommer Caroline Engvall till Vialundskolan i Kumla och pratar om nätet och de mörka krafter som finns där. Angeläget och viktigt att vi lyfter och tar tid till att prata om barn och ungas utsatthet på nätet även om det är svårt! 

Caroline är en författare som svarar snabbt vid kontakt och möter upp på ett oerhört engagerat sätt då det kommer till förfrågan om att föreläsa för våra ungdomar. Caroline går att boka via flera talarförmedlingar bl.a här: 

http://www.kvinnligatalare.se/caroline-engvall/


Caroline Engvall

MODIG RÖST FÖR UNGDOMAR 
Caroline Engvall är författare till de uppmärksammade böckerna 14 år till salu, Skamfläck, Skuggbarn och Virtuell våldtäkt. Hon föreläser om unga som använder sex som ångestdämpning, barn i svensk sexhandel samt konsekvenserna av spridda sexuella bilder och filmer på internet. Temat är genomgående vilka de utsatta barnen är, deras egna berättelser, samt hur vuxenvärlden kan se och hjälpa. Bland åhörarna finns alla som möter barn och ungdomar i sitt yrke.

fredag 26 februari 2016

Ta it-tempen på din skola!

Ta it-tempen på din skola och/eller i hela kommunen. 

Här: http://lika.skl.se

Du får fram ett diagram som visualiserar hur skolan/kommunen ligger till inom olika områden och dessutom en handlingsplan där åtgärder verkligen tydliggörs.

Smidigt och enkelt.

Att använda LIKA, it-tempen för skola och förskola

Verktyget består av indikatorer inom fyra olika områden:
  • Ledning
  • Infrastruktur
  • Kompetens
  • Användning

 

torsdag 25 februari 2016

Elevledda utvecklingssamtal

Elevledda utvecklingssamtal på Vialundskolan i Kumla vårterminen 2016 har rullat igång, gäller från och med denna termin för samtliga årskurser 6-9. Inför dessa samtal förbereder sig eleverna, i dialog med samtliga undervisande lärare, och detta dokumenteras i matris för respektive ämne(se nedan). Den formativa bedömningen utgör grunden i arbetet med de elevledda utvecklingssamtalen och är ett led i skolans arbete med att utöka elevernas delaktighet och möjlighet till ansvarstagande för sin skolgång.

Arbetet med de elevledda utvecklingssamtal har initierats av pedagoger på Vialundskolan och samordnas av förstelärarna, de första utvärderingarna visar på klart positiva resultat.

Detta sätt att arbeta med utvecklingssamtal leder till att eleverna tar ett grepp om sina studier och ytterligare involveras i sin egen inlärning.
Möjlighet ges till både elever, vårdnadshavare och pedagoger att ha en direkt dialog om respektive ämne då alla undervisande pedagoger finns på plats vid samtalet. 

Exempel från ett ämne nedan(idrott)
Samtalet resulterar i en framåtsyftande IUP. Denna läggs in i skolans lärplattform.

Mall nedan Copyright: Michael Pihl, idrottslärare på Vialundskolan 

Inför mitt utvecklingssamtal
För att du ska förstå ditt terminsbetyg bättre och veta vad det är du måste förbättra ska du fylla i, utifrån skolportalens bedömningar, matriserna nedanför.

Idrott & hälsa


F(visade inte tillräckliga kunskaper)
E
C
A

Förmåga 1

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang


Förmåga 2

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil


Förmåga 3

Genomföra och anpassas utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer


Förmåga 4

Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
                                                                                                           
Ej genomförda förmågor:_____________________________  Betyg:__________________

Det här behöver jag förbättra/utveckla under terminen: