Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

lördag 29 juni 2019

Tio goda vanor

Efter personalens arbete med analys sammanställs den sjunde versionen av Vialundsguiden. Vid utvärderingar framgår att detta är ett av flera dokument som skapar fungerande struktur och rutiner i vår verksamhet. Under kommande veckan läggs den tillgänglig för allmänheten på vår kommuns hemsida(länk): Vialundskolan i Kumla kommun
För att få en fungerande verksamhet krävs att vi ständigt utvecklar dess kvalitet.
Ett fungerande SKA är A och O för att kunna sätta upp mål och arbeta enligt Skollagen.  


Jag är övertygad om att elevhälsans insteg och arbete i skolan kommer att utökas framöver.
Vi lever i en föränderlig tid och hälsa för lärande hänger ihop med lärande för hälsa.
10 goda vanor är ett sätt för oss att ta arbetet vidare och hamna i det främjande och förbyggande arbetet.
Under sommaren läser vi Skolverkets kunskapsöversikt kring detta(länk):
Hälsa för lärande Skolverket 2019
Fortsatt fokus ligger på undervisningen och utvecklingen av denna.
Vialundskolan har sin egen mall för att följa upp besöken och årets version är
starkt färgad av personalens analys av resultat eller så kallade läsårsutvärdering.
Kollegiet utvecklar tillsammans sin relationskompetens och undervisning.
Proffsen finns i det gemensamma kollegiet på skolan. 


måndag 10 juni 2019

Skolavslutningstider


 Skolavslutningstider!

 • Känslosamt
 • Tungt
 • Vackert
 • Hysteriskt
 • Slitsamt
 • Kul
 • Rörande
 • Hektiskt
 • Definitivt onsdag 5 juni 2019

Vialundskolan i Kumla söker lärare!

Vialundskolan är en nyrenoverad skola som växer och söker DIG som är lärare i teknik/biologi-kemi till höstterminen 2019. 
Vi ligger centralt i den växande kommunen Kumla. 
På skolan finns ett riktigt kul, positivt och engagerat personalteam med driv och elevfokus. 

Jag kör löpande rekrytering, välkommen med DIN ansökan!🔬🧪🌎🐾🍀

Sök tjänsten här

Eller mejla mig din ansökan direkt på erica.rosenkvist@kumla.se

Lärare i teknik och/eller biologi och kemi åk 7-9

Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

Kommun: Kumla 

Heltid
Tillsvidare
Vanlig anställning
Vilka är vi på Vialundskolan som söker nya medarbetare? Vi är en skola som växer och detta i väl tilltagna lokaler med ämnesspecifika salar, hemklassrum och grupprum. Pedagoger och elever på vår skola har tillgång till digitala läromedel och alla elever har under läsåret fått en ny och väl fungerande digital enhet. Ett stöd i digitaliseringen är skolans IKT-pedagog samt tillgång till IT-support vid behov. För oss på Vialundskolan är det viktigt med rörelse och hälsa, detta speglar sig bland annat i hela skolans arbete med Puls för lärande där du erbjuds friskvård under arbetsdagen. Ta del av mer info/inslag här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/pulspass-pa-skoltid-ger-hogre-skolresultat-i-kumla

Vialundskolan är en nyrenoverad 7-9 skola med ca 230 elever, tre klasser i varje årskurs samt en särskild undervisningsgrupp. Vi har förmånen att vara en mångkulturell skola och ligger under samma tak som kommunens Kulturskola vilket möjliggör ett berikande samarbete kring olika kulturområde. Vialundskolan ligger med enbart tio minuters promenadavstånd till buss- och tågstation vilket ger goda förutsättningar för väl fungerande pendling för såväl elever som personal. Rektor och ledningsresurs har lett skolans utvecklingsarbete sedan 2013 och då i tät dialog med en kompetent och engagerad personalstyrka på drygt 30 personer. Inom NO- och matematikblocket finns behöriga kollegor med god samarbetsförmåga och hög ämneskompetens. Om handledning/mentor önskas har vi ett team med handledarutbildning och kan möjliggöra detta. På Vialundskolan finns en komplett elevhälsa och vi har utöver lagstadgade professioner även skolnärvarocoach, elevstödjare samt studie- och yrkesvägledare som finns på skolan dagligen och arbetar nära elever och pedagoger. ARBETSUPPGIFTER Undervisning i teknik och/eller biologi och kemi i åk 7-9. Undervisningen sker i hel- och halvklass i våra nyrenoverade NO-salar, hemklassrum samt slöjdsal. Mentorskap ingår i tjänsten, detta tillsammans med minst en erfaren kollega. Skolans arbete är organiserat i arbetslag och ämneslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt lärande med dina arbetskamrater, detta utifrån en tydlig struktur och ett väl fungerande systematisk kvalitetsarbete. För att ge en tydligare bild av detta se vår guide: https://www.kumla.se/download/18.4bfb9f561639157150994e/1533299252595/Vialundsguiden%202018-2019.pdf KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är pedagog med behörighet i teknik och/eller biologi och kemi. Hög relationskompetens och förmåga att variera din undervisning är en viktig grund. Ditt arbete ska präglas av samarbete och det är viktig att du har ett tydligt ledarskap. Behörighet i ytterligare ämne, specialpedagogisk kompetens och vana av arbete med digitala verktyg är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag. Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har snart 22 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.


Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2019-08-13 eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan ansökningstidens slut. Välkommen med din ansökan redan idag. .


Kontakt

Kontaktpersoner

 • Erica Rosenkvist, Rektor, Telefonnummer: 019 588461

Fackliga kontaktpersoner

 • Facklig företrädare nås via kommunens servicecen, Facklig företrädare, Telefonnummer: 019-58 80 00
Annons-ID: 8324264 
Publicerad 4 juni 2019

lördag 13 april 2019

Studiebesök på Vialundskolan

Det är kul och utvecklande för alla inblandade med STUDIEBESÖK. 
Vi får visa upp vår verksamhet, sätta ord på resan vi gjort och samtidigt inspireras och lära av våra besökares erfarenheter och goda exempel. Eleverna tar del i frågestunder och visar mer än gärna upp sin skola och skolarbetet. 

Vi erbjuder lunch i nyrenoverade lokaler där ni som har ombyggnation framför er är välkomna att komma och inspireras!


På Vialundskolan arbetar vi med att visa flera perspektiv vid våra besök. Vi utgår från helheten med vårt SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE/KUNSKAP I FOKUS, till delar utifrån önskemål och våra besökares behov. 
 • IT, digitalisering
 • Kollegiala besök och en lärande organisation
 • Puls för lärande
 • Elevhälsans arbete
 • Sömnprojekt med ÖRU
 • Likabehandlingsarbete
 • ... osv läs mer om skolan på Vialundskolan i Kumla kommun
  Vår mall för kollegiala besök
  Plan för digitalisering


Elevhälsan i det systematiska kvalitetsarbetet
Likabehandlingsarbete
Vår i Kumla
onsdag 10 april 2019

Förstärkt elevhälsa tack!

Det finns verkligen bra underlag i ELSA för oss skolor. 
Inga andra kan få till det förebyggande och främjande arbetet, det måste vi planera, driva och utvärdera själva, på skolnivå.
DOCK är det givet att förstärkningar inom elevhälsan borde prioriteras. 
En skolsköterska och kurator är mer än rimligt per högstadieskola i vår storlek.

Nedan utdrag ur :Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets och jämställdhetsperspektiv
Resultat från hälsosamtal i skolan – ELSA i Örebro län läsåret 2015/2016
Ida Broman, Jim Lindström och Carina Persson 
Skyddsfaktorer för psykisk hälsa

Det finns flera faktorer som bidrar till psykisk hälsa. Några av dessa är
att ha en trygg vuxen under uppväxten, god ekonomisk trygghet, socialt
nätverk, att ingå i ett sammanhang och känna sig delaktig i samhället,
samt att ha förutsättning att klara skolan. Ofta handlar det om en
kombination av elevens egna motståndskraft tillsammans med den
sammanlagda tillgången på skyddsfaktorer och frånvaron av
riskfaktorer som påverkar den psykiska hälsan. Det innebär att det ofta
behövs olika insatser från olika aktörer, ofta i samverkan, för att främja
psykisk hälsa.

Skolans arbete med värdegrund, skolfrånvaro, och skolresultat har stor
betydelse för att främja psykisk hälsa. Utöver det är fritidsverksamheter,
som erbjuder miljöer med tillgång till engagerade vuxna, och
ungdosmottagningen som har kompetens att stärka ungdomars identitet
och självkänsla, viktiga aktörer i det främjande och förebyggande arbetet.

Fysisk aktivitet har samband med god psykisk hälsa. Aktiviteten kan
förebygga utveckling av trötthet och utmattning till följd av stress och
regelbunden fysisk aktivitet är förenad med lägre risk att drabbas av
depression.

onsdag 27 mars 2019

Med glädje, kunskap och hälsa som motto.

Vilundskolan är med på 2019 års länsdelskonferens i folkhälsa i Sydnärke! 💪🏻👍🏼😊

Erica Rosenqvist, rektor, Michael Pihl & Marika Rohlin, lärare i Idrott & hälsa:
Med glädje, kunskap och hälsa som motto -
Puls för lärande på Vialundskolan 7-9

Vialundskolan har sedan 2015 arbetat med rörelse på schemat fem dagar i veckan, en satsning som är del av skolans helhetstänk och att se HELA eleven med glädje, kunskap och hälsa som motto. Elevhälsans förebyggande och främjande arbete på skolan som bl.a. innefattar 10 goda vanor är del i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolan har gjort en resa, vilket både kunskapsresultat, trivselenkäter och andra utvärderingar visar på. Vi har fortsatta utmaningar i form av motivation, aktiva klassrum samt att hantera att vi är en skola som växer. Men vi är trygga i vår satsning och hävdar att det värsta som kan hända är att våra elever får en god hälsa!

”Money, money, money”- att möta den demografiska välfärdsutmaningen med lönsamma folkhälsointerventioner

Varmt välkomna till 2019 års länsdelskonferens folkhälsa i Sydnärke som hålls den 10 maj
kl. 08.30 – 15.00 på Sjöängen i Askersund! Årets tema tar sin utgångspunkt i den demografiska välfärdsutmaningen: vi blir allt fler till antalet i samtliga åldersgrupper, framför allt blir vi fler äldre, samtidigt minskar andelen i arbetsför ålder.
En av många strategier för att bemöta denna utmaning är att minska behovet av välfärdstjänster, t.ex. genom att fokusera på främjande och tidiga insatser för såväl barn och unga som äldre.
Under dagen varvas föreläsningar i plenum med olika seminariepass. Vi kommer att ge konkreta exempel på hur andra arbetat med de utmaningar vi kan följa i befolkningens hälsoutveckling och koppla dessa till aktuell statistik samt hälsoekonomiska beräkningar.

torsdag 21 februari 2019

Vialundskolan 2019


Alltid spännande när det är dags för genomgång av årsbudget och arbetet med det så kallade friutrymmet. Tänker att detta är möjligheternas år då vi på Vialundskolan och i Kumla kommun gör satsningar som leder till högre måluppfyllelse. Inom dessa områden tycker jag att vi har många goda exempel att vara stolta över:


 • Elevhälsans insteg i det systematiska kvalitetsarbetet inklusive sömnprojekt med ÖRU.


 • Kunskap i fokus, sortera och fokusera på rätt saker. Struktur. 

 • Elevledda utvecklingssamtal med samtliga undervisande pedagoger involverade, eleverna tar ett grepp om sin egen inlärning och skolsituation.

 • Kollegialt lärande med lektionsbesök som fokuserar på utveckling av undervisningen. 

 • Puls för lärande
Kommande läsår utökas timplanen för ämnet idrott och hälsa. Det går helt i linje med vårt arbete och vi justerar till att tre idrottslektioner per vecka kompletteras med pulspass de två övriga dagarna. Fortsatt rörelse alla skoldagar för våra elever på Vialundskolan. Se högerspalt i bloggen för helhetstänk och inslag kring vårt arbete med rörelse på schemat alla dagar i veckan.
 
Pulspass åk 7

 • Digitalisering enligt Lgr 11