Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

lördag 21 november 2015

Utvärdering av undervisning med elever

Utvärdering och uppföljning av undervisningen


Intresset för att utveckla sin utvärdering av undervisningen, tillsammans med eleverna, är stort. 
Vialundskolans ledningsgrupp tipsar kring några snabba nätbaserade varianter i veckans protokoll: 

Angående snabba utvärderingar man kan göra med eleverna här finns några tips: 

Här skapar man en lärarprofil och skapar utvärderingarna.

Här genomförs själva utvärderingen live med eleverna.

Samma procedur som ovan 

fredag 21 augusti 2015

Kollegialt lärande


Kollegialt lärande genom verksamhetsbesök

I år använder vi Lars Thorins mall som grund när vi gör observationer i verksamheten.
Fokus på elevernas delaktighet och inflytande.
Där har vi ett viktigt utvecklingsområde.
Nästa vecka kör jag igång!

https://lartho.files.wordpress.com/2012/11/observationsmall-i-kunskapssyn-i-grundskola-och-gymnasium.pdf

Erica

onsdag 5 augusti 2015

Elevernas delaktighet

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 


(LGr 11, Kap 1. Gy 11 Kap 1)
Tips:

Sju timmar om delaktighet och inflytande, material från skolverket:

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.228249!/Menu/article/attachment/20150422%20Instruktion%20till%20samtalsledare%20och%20dokumentationsansvarig.pdf

Delaktighet och inflytande:

Pernilla Kans planerar undervisningen tillsammans med sina elever | Pedagog Värmland


lördag 18 juli 2015

Prisad undervisning

Det är svårt att förstå hur vi tänker oss skapa en helhet i lärandet när vi fortsatt delar upp skoltiden i ett antal minuters-pass och då ägnar oss tillfullo åt något som plockats ut från helheten. Vi zoomar in men när zoomar vi ut och intar helhetsperspektivet? Mer av det som beskrivs i skolvärldens artikel är att önska. Hur kommer fler av oss pedagoger dit?

 http://skolvarlden.se/artiklar/prisas-sin-fysikundervisning