Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

tisdag 16 juni 2015

Vialundskolan driver skolutveckling

http://na.se/nyheter/kumla/1.3027058-vialundskolan-hojer-pulsen-for-att-na-malen

Vi behöver förstärkning till hösten och söker dig som brinner för ditt arbete och har intresset av vårt projekt med pulsträning:

Vialundskolan söker nu en lärare i matematik och idrott/pulsprojekt åk 6-9


Puls på Via

Länk:  SydnärkenyttPulsen höjs på Vialundskolan med målet ökad måluppfyllelse.

Det sämsta som kan hända är att eleverna BARA får en bättre hälsa :)Erica

fredag 1 maj 2015

Run, Jump, Learn! How Exercise can Transform our Schools: John J. Ratey,...

Värdeord på Via

Personalen på Vialundskolan utvärderar hur det arbetats med värdeord i olika grupper och klasser.

Perfekt att använda www.govote.se för känsla av delaktighet och direkt återkoppling på gruppens tankar om pågående arbete.

Då det kommer till resultat så har skolan en mycket positiv utveckling. Enligt elevenkät i åk 8 (år 2014) upplevde 48 % av eleverna att de vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena, år 2015 är siffran 67 %.


tisdag 14 april 2015

Systematiskt kvalitetsarbete

Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör?
Hans-Åke Scherp står för det uttalandet om än i mer värmländsk form. Frågan låter så enkel och okomplicerad men utgör grunden till något som är ganska komplext, nämligen skolans systematiska kvalitetsarbete.

Vi skolledare har det yttersta  ansvar för att utveckla verksamheten och se till att alla barn får hög kvalitet på sin undervisning. Och hur säkerställer vi då det? Jo, genom att ständigt pågående arbete med att förbättra undervisningens kvalitet. Det låter enkelt men är minst sagt svårt.

Här nedan har vi pågående läsårs-plan för min verksamhets kvalitetsarbete.
Vi är på rätt väg men vill vidare. Vi har gått från informationsmöten till pedagogiska samtal.
Dags nu att ta sig an analysen och bli riktigt vass på den. Lars Thorins blogg och bok samt Jan Håkansson bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem är tips på vägen.


måndag 13 april 2015

Utvärdering i skolanBild från www.skolverket.se

Vi behöver bli vassa på att utvärdera och analysera våra resultat.
Analysen är grunden för att ta reda på var vi är för att sedan ta oss vidare i utvecklingsarbetet.

Med Lars Thorin på Rektorsprogramet 2015
Riktigt bra material på Lars blogg:

https://lartho.wordpress.com

fredag 20 mars 2015

Solförmörkelsen fångad

Eleverna på Via fick se solförmörkelsen:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/trots-molnen-eleverna-fick-syn-pa-solformorkelsenKoder till alla!

Koder, pluggkoder till elever, pedagoger, vårdnadshavare, ja ALLA! Tack för det UR!
Riktigt bra material som sprids bland elever och lärare på Vialundskolan just nu.
Kanonbra att nyttja även som vårdnadshavare tillsammans med mitt barn!

Strategier för läsning:
http://www.ur.se/Produkter/186788-Pluggkoden-Strategier-for-lasning

Strategier för matematik, lärarhandledning mm finns också.