Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 2 december 2016

Terminsbetyg

Terminen går mot sitt slut och det är dags för betyg.
Skolverket informerar: 

Terminsbetyg hur fungerar det? 

onsdag 30 november 2016

Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun

Lärare i matematik och ytterligare ämne till nyrenoverade 

Vialundskolan

KUMLA|LÄRARE I GRUNDSKOLAN, ÅRSKURS 7-9
8 dagar sedan| 6 december 2016 |  Tillsvidare ,Heltid| Fast månads- vecko- eller timlön| 1| 6946802
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 21 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre. ARBETSUPPGIFTER Vill du arbeta i en växande kommun? Förvaltningen för livslångt lärande i Kumla är kommunens största förvaltning med drygt 800 anställda. Förvaltningen har verksamhet för alla åldrar. Den består av förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium och Komvux. Vi söker nu dig som vill arbeta som lärare på nyrenoverade Vialundskolan i Kumla kommun, inom matematik och ytterligare ämnen. Du kommer ingå i ett team med behöriga matematiklärare som tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisning. Majoriteten av matematiklektionerna är dubbelbemannade då skolan ser pedagogiska vinster med detta. Vi arbetar också med intensivundervisning i matematik samt lektioner i våra grundämnen lagda i relation till våra pulspass. Ta gärna del av skolans arbete med rörelse genom Puls för lärande här: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/pulstraning-for-battre-skolresultat Som lärare i Kumla kommun förväntas du; - Vara väl förtrogen med styrdokumenten och dess innebörd; Normer och värden, kunskap och lärande, elevers ansvar och inflytande, samarbete skola/hem, övergång och samverkan, skolan och omvärlden, samt bedömning. - Ha ett stort intresse för didaktiska frågor, där elevens lärande är i centrum - Ha god samarbetsförmåga och initiativkraft Mentorskap tillsammans med flera andra kollegor ingår i tjänsten Ta del av vår Vialundsguide för information kring våra rutiner och struktur: http://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd7920b03/1471596177435/Vialundsguiden+läsåret+2016-2017.pdf KVALIFIKATIONER Vi vill att du som söker denna tjänst är legitimerad lärare i matematik och gärna ytterligare ämnen. Du har ett stort engagemang och intresse där eleverna står i fokus. Du har även en vilja och förmåga att vara med och utveckla verksamheten samt en god samarbetsförmåga och ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, föräldrar och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Intervjuer kommer ske kontinuerligt. Kumla kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter

Kompetenser

 Lärarlegitimation

Om lön

Enligt avtal.

Om anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter sportlovet 2017-02-27, alternativt till vårterminens start.

Kontaktinformation

Kontaktpersoner

Rektor, Telefonnummer: 019-588461, 072-5703267, Erica Rosenkvisterica.rosenkvist@kumla.se

Fackliga kontaktpersoner

Facklig företrädare, Telefonnummer: 019-58 80 00, Facklig företrädare nås via kommunens servicecen

Företagets adress

Stadshuset, Torget 69280 Kumla

Postadress

Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun
Torget 1
69280 Kumla
Sök jobbet senast6 december 2016

Ansök på arbetsgivarens webbplats
Ange referens Fll 361/2016.

fredag 21 oktober 2016

Undervisningsprocessen - rutiner

Med ny lärplattform, Infomentor, krävs omtag kring våra rutiner.
Under KUP-dagarna i september arbetade personalen fram ett första utkast till Vialundskolans rutiner för undervisningsprocessen.
Under kommande KUP-dagar i oktober reviderar vi och upplaga 2 färdigställs, ett levande dokument.
/ Erica

måndag 5 september 2016

Tobaksbarn - föreläsning

Tema Barnkonventionen 
Kommande veckan arbetar vi fortsatt med tema Barnkonventionen. Vi kommer ta del av föreläsningen Tobaksbarn.

Tobaksbarn är ett projekt finansierat av Sida och genomförs av A Non Smoking Generation. 
För och efterarbete genomförs med stöd av lärarhandledning och med utgångspunkt i elevernas egna frågor och tankar kring barnarbete mm. 

Lärarhandledning Tobaksbarn


lördag 3 september 2016

Motsatsen till sittagogik på Vialundskolan

Vialundskolans arbete med Puls för lärande

Alla elever i åk 7 och 8 på Vialundskolan har rörelse på schemat
fem dagar i veckan. Dessutom arbetar alla pedagoger med sk
brain breaks i samtliga ämnen.
Varken barn eller vuxna har en effektiv, eller för många av oss
ens möjlig, inlärning efter 20 minuters stillasittande. Kroppen och
knoppen behöver rörelse för att maximera inlärningen.

Brainbreaks exempelVi på Vialundskolan tänker kring undervisning där man är motoriskt aktiv i kombination med teoretiska moment.Vi är en bit på väg med greenscreen och whiteboardtavlor på flera väggar i
undervisningsrum, detta för aktiv undervisning och då motsatsen till sittagogik*. Höga bord för stående kollaborativt lärande önskas och då skolan är under ombyggnation ser vi möjligheter.

Vialundskolan B-hus
Två idrottslektioner och tre pulspass per vecka
finns inlagt på schemat. Rörelse följs av teoretiska lektioner,
detta då forskningen visar att all inlärningen gynnas av fysisk aktivitet.
Artiklar och forskning kring detta:

Idrott i skolan-högre betyg
Mer fysisk aktivitet gav förbättrade skolresultat
Fitness modell - academic success


Skolan arbetar för att detta blir obligatoriskt för samtliga elever kommande läsår. Resultat efter ett års arbete med Puls för lärande är att samtliga elever som deltar har höjt sitt meritvärde. Utmaningen för skolan ligger i att få alla elever att delta på alla pass. Här arbetar vi vidare med kommunens lokala arbetsplatser och föreningar för att nå framgång. Det krävs att vi tänker utanför boxen, vi jobbar vidare på det.

* Tack för ordet sittagogik som du delade med dig av på Twitter, Thomas de Ming @mingligt


Glädjeruta


lördag 13 augusti 2016

Systematiskt kvalitetsarbete

Vialundskolans kvalitetsarbete

Konferenstid och KUP-dagar används till
pedagogiska samtal och kollegiala besök
med fokus på att ta del av vad forskningen säger 
samt utveckla undervisningen enligt modellen: 


Från skolverket.se


Dokumentation, i det pågående arbetet kommer man långt med fönster/glas och whiteboardpennor. 
Hyllvärmare går bort, direkt och sedan digitalt är det som gäller.
Kumla kommun har arbetat fram egna observationsmallar,
med utgångspunkt iThorin och Wiliam. 

Personalrummets fönster används för direkt dokumentation , all personal tar del.

Rutiner och strukturer samt årsplanering 
dokumenteras i skolans årliga Vialundsguide:

http://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79b86f/1465539595181/Vialundsguiden-läsåret-15-16.pdf

Bild plockad ur Vialundsguide 2016/2017