Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 8 mars 2019

Lärare sökes!

Vilka är Vialundskolan som söker medarbetare?

Vialundskolan är en nyrenoverad 7-9 skola med ca 230 elever, tre klasser i varje årskurs samt en särskild undervisningsgrupp. Skolan har förmånen att ligga under samma tak som kommunens Kulturskola och detta möjliggör ett berikande samarbete kring olika kulturområde.

Rektor och ledningsresurs har lett skolans utvecklingsarbete sedan 2013 och då i tät dialog med en kompetent och engagerad personalstyrka på drygt 30 personer. På Vialundskolan finns en komplett elevhälsa och vi har även skolnärvarocoach, elevstödjare samt studie- och yrkesvägledare som finns på skolan dagligen och arbetar nära eleverna och pedagogerna.

Vi är en skola som växer och detta i väl tilltagna lokaler med god tillgång på ämnesspecifika salar, klassrum och grupprum. Pedagoger och elever på vår skola har tillgång till digitala läromedel och alla elever har under läsåret fått en ny och väl fungerande digital enhet. Ett stöd i digitaliseringen är skolans IKT-pedagog samt tillgång till it-support vid behov.

För oss på Vialundskolan är det viktigt med rörelse och hälsa, detta speglar sig bland annat i hela skolans arbete med Puls för lärande där du erbjuds friskvård under arbetsdagen. Ta del av mer info/inslag här:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/pulspass-pa-skoltid-ger-hogre-skolresultat-i-kumla 


Arbetsuppgifter

Undervisning i spanska för åk 6-9 samt svenska åk 7-9. Mentorskap med kollega ingår i tjänsten. Skolans arbete är organiserat i arbetslag och ämneslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt lärande med dina kollegor, detta utifrån en tydlig struktur och ett väl fungerande systematisk kvalitetsarbete. För att ge en tydligare bild av detta se vår guide:
https://www.kumla.se/download/18.4bfb9f561639157150994e/1533299252595/Vialundsguiden%202018-2019.pdf


Kvalifikationer

Vi söker dig som är pedagog med behörighet i spanska och svenska. Hög relationskompetens och förmåga att variera din undervisning är en viktig grund. Ditt arbete ska präglas av samarbete och det är viktig att du har ett tydligt ledarskap. Specialpedagogisk kompetens och vana av arbete med digitala verktyg är meriterande.  

Erfarenhet av pedagogiskt arbete är önskvärt men inte nödvändigt, stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 
Ingen erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning:   Heltid
 Tillträde: 2019-08-13

Ansökan

Ansök senast:   2019-03-21
Referensnummer:   Fll 29/2019
Välkommen att söka genom att:

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktperson

Erica RosenkvistRektor019-588461, 072-5703267erica.rosenkvist@kumla.se

Facklig företrädare

Facklig företrädare nås via kommunens servicecenterFacklig företrädare019-58 80 00

Övrigt

Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.

Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har snart 22 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.

torsdag 21 februari 2019

Vialundskolan 2019


Alltid spännande när det är dags för genomgång av årsbudget och arbetet med det så kallade friutrymmet. Tänker att detta är möjligheternas år då vi på Vialundskolan och i Kumla kommun gör satsningar som leder till högre måluppfyllelse. Inom dessa områden tycker jag att vi har många goda exempel att vara stolta över:


  • Elevhälsans insteg i det systematiska kvalitetsarbetet inklusive sömnprojekt med ÖRU.


  • Kunskap i fokus, sortera och fokusera på rätt saker. Struktur. 

  • Elevledda utvecklingssamtal med samtliga undervisande pedagoger involverade, eleverna tar ett grepp om sin egen inlärning och skolsituation.

  • Kollegialt lärande med lektionsbesök som fokuserar på utveckling av undervisningen. 

  • Puls för lärande
Kommande läsår utökas timplanen för ämnet idrott och hälsa. Det går helt i linje med vårt arbete och vi justerar till att tre idrottslektioner per vecka kompletteras med pulspass de två övriga dagarna. Fortsatt rörelse alla skoldagar för våra elever på Vialundskolan. Se högerspalt i bloggen för helhetstänk och inslag kring vårt arbete med rörelse på schemat alla dagar i veckan.
 
Pulspass åk 7

  • Digitalisering enligt Lgr 11

söndag 17 februari 2019

Elevernas trivselaktiviteterTrygghet och trivsel är skolans ansvar - alltid, alla dagar. 
Främjande och förebyggande arbete är viktigt och ett led i detta arbete på Vialundskolan är elevernas insteg i våra årliga trivselaktiviteter.

Denna vecka ordnade åttorna med Alla hjärtans dag-firande för hela skolan.


Vi är varandras arbetsmiljö!
lördag 19 januari 2019

Elevhälsan i det systematiska kvalitetsarbetet


Utan medvetet arbete med analys och tydligt fokus på främjande och förebyggande arbete hamnar vi ofta i akutverksamhet. 

Den här terminen startar Vialundskolan upp ett pilotprojekt kring sömn, YAPI, ett program för att främja sömn hos ungdomar. Ett arbete elevhälsan genomför tillsammans med undervisande pedagoger i SO, idrott och hälsa, bi-ke och matematik. Forskare på Örebro universitet handleder elevhälsan i arbetet. 

Vi arbetar vidare med språkbruk och stresshantering.

Fortsatt fokus på närvarofrämjande arbete och vägledning.

Allt är möjligt med en engagerad elevhälsa där alla professioner ingår. torsdag 3 januari 2019

Puls ger resultat

Puls på schemat ger högre resultat

På Vialundskolan har eleverna Pulspass tre gånger i veckan. Det har gett tydliga reslutat och 90% av eleverna har höjt sina betyg.
- Det beror säkert såklart på flera av våra satsningar sammantaget, men vi har gått från att vara skolan med lägst måluppfyllelse i kommunen på högstadienivå till att vara bäst, sedan vi började med Puls på schemat för fyra år sedan, säger Michael Pihl, förstelärare på Vialundskolan.
Utöver sina lektioner i Idrott- och hälsa har alla klasser på Vialundskolan tre halvtimmaspass per vecka med Puls på sitt schema.
- Det handlar om att komma upp i mellan 70% och 90% av sin egen maxpuls under 20 minuter. Det är där man får de positiva effekterna som koncentration och vakenhet i upp till 2,5 timma efteråt, berättar Michael.

Bevisat stor effekt

Skolan har gjort koncentrationstester på eleverna och kan se att koncentrationen höjs och att eleverna löser uppgifter 20% snabbare efter ett Puls-pass, än innan. De har också konstaterat att långsiktigheten är en viktig faktor. Efter fem veckor med Puls på schemat visade sig att de löser uppgifterna 33% snabbare.
Bland de eleverna som gick ut nian när i våras hade 84% höjt sina betyg under sista terminen och jämför vi betygen ht år 7 med slutbetyget i nian hade ca 90% höjt sig. De som inte höjde sig hade heller inte fullt deltagande på pulsträningen under majoriteten av tiden på högstadiet.

Vi får hänga med och kolla ett pass

Under det här passet är det skolans tre 7:or. De är fördelade klassvis i tre olika salar. I en lokal kör de boxning, med varierade stationer som exempelvis boxhandskar & mitsar, hopprep och säck.
Tjejer som boxar på en säck.
I en annan hall har nästa klass bollsport med innebandy och mjukisfotboll, men där finns också utrymme för cirkelträning med kroppen som redskap, för den som inte vill bollsport.
Ungdomar som spelar innebandy och fotboll.
Och i stora hallen är det fysträning med bland annat trampet, för den tredje klassen.
Ungdomar som hoppar rep.

Pulsmätningen är digital och visuell

Alla elever har ett individuellt band som de fäster pulsmätaren med kring bröstet. Pulsmätaren är kopplad till systemet som visar upp alla i klassens individuella mätning i realtid på storbild. Här har eleverna full koll. Med enkel och tydlig grafik kan de direkt se att de håller uppe sin puls på rätt nivå och hur lång tid de har kvar.
Skärmbild över pulsmätningen.
 - Efter ett tag får de också en känsla för det och vet själva vad deras puls ligger på, säger Michael.
Systemet samlar informationen för varje elev och underlaget används för utvärdering tillsammans med eleverna, till exempel i samband med utvecklingssamtal.

En självklar punkt på schemat

Den givna frågan är hur de ställer sig till att ha med sig kläder, byta om och duscha så många gånger i veckan.
- Det är bara en vanesak, det är några elever som upplever det som lite jobbigt men för nästan alla elever är detta en naturlig del av skoldagen och de sköter det bra. Men, något som vi jobbar för är att få duschväggar uppsatta. För den som har det jobbigt med att byta om och duscha tillsammans med andra, upplever av förklarliga skäl en större stress när det ska ske vid fler tillfällen i veckan. Vi hoppas att det kan bli en förändring. Vi måste tillgodose behoven som finns för ökad trygghet, säger Michael allvarligt.
För de här eleverna i årskurs 7 är det första terminen med Puls, men upplevelsen är att de flesta tycker att Puls-passet är kul, och att det är något självklart i skoldagen.
- Du kan skriva att man blir mycket piggare, ropar en kille med duschblött hår som är på väg till sin lektion efter Puls-passet.

lördag 29 december 2018

Tid till utveckling

Kommande termins konferensschema är planerat och reviderat utifrån personalstyrkans önskemål.
En förutsättning för fungerande systematiskt kvalitetsarbete och effektivitet i verksamheten. 
Organisationen med lärgrupper, arbetslag och ämneslag utgör basen som stärks upp av elevhälsan samt ledningsgrupp.


Analys är svårt och terminen bjuder på få KUP-dagar.
Här kommer Vialundskolans arbete med uppföljning, resultat-analys-åtgärder, som genomförs 7 januari 2019. Vi genomför detta årskursvis och nyttjar teamdriven i Google för transparens och tydlig systematik i arbetet.
tisdag 27 november 2018

Puls för lärande på Vialundskolan

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/pulspass-pa-skoltid-ger-hogre-skolresultat-i-kumla

Videospelare
Emma Wernersson och August Larsson tycker att pulspassen har en lugnande inverkan. Foto: SVT

Pulspass på skoltid ger högre skolresultat i Kumla 

Publicerad 
För tre år sedan infördes pulspass på Vialundskolan i Kumla. Nu visar skolresultaten att 90 procent av eleverna höjt sina betyg.
– Jag känner att jag kan fokusera bättre på lektionerna efter pulspassen, säger Emma Wernersson i årskurs 9.
Ett pulspass går ut på att eleverna under 20 minuter ska utöva fysisk aktivitet där de uppnår minst 70 procent av sin maxpuls. Forskning har visat att hjärnan blir extra syressatt och att man därmed lättare kan ta till sig kunskap. Mot den bakgrunden valde Vialundskolan för tre år sedan att prova konceptet.
Nu kan skolan konstatera att satsningen gett goda resultat.

Lättare att fokusera

– Vi ser det bland annat på betygen. När vi läser av våra elevenkäter märker vi att eleverna har lättare att förstå vad man ska göra i klassrummet och vi ser också bättre resultat när det kommer till arbetsro. Koncentrationsförmågan har också blivit bättre. Vi har genom tester sett att eleverna kan lösa sina uppgifter snabbare  efter ett pulspass jämfört med före ett pulspass, säger Michael Pihl, lärare i idrott och hälsa.

Eleverna känner sig lugnare

Även eleverna stämmer in i att pulspassen gett goda effekter.
– Jag känner att jag kan fokusera bättre på lektionerna efter pulspassen, säger Emma Wernersson i årskurs 9.
– Vår klass har blivit lugnare och man kan prestera bättre, tillägger August Larsson