Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

tisdag 11 februari 2014

Kollegialt lärandePå Vialundskolan arbetar vi med kollegialt lärande, på ett mer medvetet och strukturerat sätt än tidigare, sedan höstterminen 2013. Pedagoger besöker varandras lektioner och följer upp besöken med samtal om: Varför blir det som det blir när man gör som man gör? 
(Hans-Åke Scherp)

Under vårterminen lägger vi in ett moment utifrån Dylan Williams bok och nyckelstrategier för formativ bedömning hamnar i fokus. 

Kollegialt lärande Vialundskolan vt 2014

”Om alla lärare inser att de måste förbättra sin metodik för att de ständigt kan bli ännu bättre, och inte för att de inte är bra nog, och fokusera på de saker som enligt forskningen innebär störst skillnad för eleverna, då kan vi förbereda våra unga
att utvecklas framgångsrikt i 2000-talets oerhört komplexa och oförutsägbara värld.”

Dylan William, Att följa lärande-formativ bedömning i praktiken, s 176.

Nyckelstrategier för formativ bedömning i skolan:

1.     Att klargöra, delge och skapa förståelse för förväntade lärandemål och kriterier för framsteg.
2.     Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar på att lärandet har skett.
3.     Att ge feedback som för lärandet framåt.
4.     Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra. *
5.     Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. *


Välj en eller två av teknikerna i boken och pröva dessa i klassen/gruppen.
*Se kopieringsunderlag, kapitel 6 och/eller 7.


Följ upp med din lärarkollega.
fredag 31 januari 2014

Sambedömning

Nytt material från skolverket.

Exempel på hur man kan gå tillväga för att sambedöma i skolan.
Vi är många som behöver bli bättre på det, utveckla oss!
VIKTIGT.

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3172
måndag 30 december 2013

Studie- och yrkesvägledningen är en fråga för hela skolan

Studie- och yrkesvägledningen är en fråga för hela skolan

Nu finns nya allmänna råd att läsa. Fokus studie- och yrkesvägledning. 

Vårterminen 2014 innebär att en Styrgrupp syv startas i Kumla kommun, det kommer bli bra och leda kommunen framåt! Våra studie- och yrkesvägledare är en, emellanåt outnyttjad, kraft och resurs. Då vi sätter ord på vad uppdraget innebär så är vi en bit på väg och kärnan ligger i just tänket att detta är en fråga för HELA skolan.. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/stod-i-arbetet/allmanna-rad-1.212262

lördag 14 december 2013

Företrädesrätt på retur!Företrädesrätten till frågandet måste returneras till eleverna! 

Jag har en femåring här hemma som fullkomligt bubblar över av av frågor, hela tiden. Femåringens vetgirighet utgår från här och nu, livet och verkligheten. Inte så vidare värst unikt tror jag. Snart ska han in i skolvärlden och han kommer påverkas av Lgr 11 och ännu mer av skolan som tolkar styrdokumenten och "verkställer".

Den inre motivatorn för barnet är oftast att förstå sin omgivning och att lösa problem som uppstår. När man kommer till skolan så övergår "frågerätten" allt för ofta till skolan, det är pedagogen som planerar undervisningen och som ställer frågorna. Resultatet blir att eleverna får söka svar på frågor de aldrig ställt.

Jag har som rektor har en del att fundera över där då det kommer till lusten att lära och inre motivation då Kumla kommun har oroväckande låga resultat (enligt enkätsvar) kring "elevernas lust att lära" och känslan av "delaktighet i undervisningen". Hos eleverna i årskurs åtta så bubblar inte lusten att lära över längre och vi måste ställa oss frågan: Varför är det så?

Jag ska blanda Luciafirandet denna helg med att fundera över hur eleverna får/tar tillbaka företrädesrätten till frågandet. Jag tror vi har kärnan till skolutveckling och högre måluppfyllelse där.