Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

tisdag 27 november 2018

Puls för lärande på Vialundskolan

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/pulspass-pa-skoltid-ger-hogre-skolresultat-i-kumla

Videospelare
Emma Wernersson och August Larsson tycker att pulspassen har en lugnande inverkan. Foto: SVT

Pulspass på skoltid ger högre skolresultat i Kumla 

Publicerad 
För tre år sedan infördes pulspass på Vialundskolan i Kumla. Nu visar skolresultaten att 90 procent av eleverna höjt sina betyg.
– Jag känner att jag kan fokusera bättre på lektionerna efter pulspassen, säger Emma Wernersson i årskurs 9.
Ett pulspass går ut på att eleverna under 20 minuter ska utöva fysisk aktivitet där de uppnår minst 70 procent av sin maxpuls. Forskning har visat att hjärnan blir extra syressatt och att man därmed lättare kan ta till sig kunskap. Mot den bakgrunden valde Vialundskolan för tre år sedan att prova konceptet.
Nu kan skolan konstatera att satsningen gett goda resultat.

Lättare att fokusera

– Vi ser det bland annat på betygen. När vi läser av våra elevenkäter märker vi att eleverna har lättare att förstå vad man ska göra i klassrummet och vi ser också bättre resultat när det kommer till arbetsro. Koncentrationsförmågan har också blivit bättre. Vi har genom tester sett att eleverna kan lösa sina uppgifter snabbare  efter ett pulspass jämfört med före ett pulspass, säger Michael Pihl, lärare i idrott och hälsa.

Eleverna känner sig lugnare

Även eleverna stämmer in i att pulspassen gett goda effekter.
– Jag känner att jag kan fokusera bättre på lektionerna efter pulspassen, säger Emma Wernersson i årskurs 9.
– Vår klass har blivit lugnare och man kan prestera bättre, tillägger August Larsson

måndag 26 november 2018

It, rörelse och elevfokus

Elev- och idrottsresurs/IT-vaktmästare


Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 21 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.

Arbetsuppgifter

Vill du arbeta i en växande kommun? Förvaltningen för livslångt lärande i Kumla är kommunens största förvaltning med ca 900 anställda. Förvaltningen har verksamhet för alla åldrar. Den består av förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Vi söker dig som vill arbeta som IT-vaktmästare / elev- och idrottsresurs på Vialundskolan åk 7-9.

Beskrivning av uppgifter:

- Organisera och samordna bemanningen i en flexibel verksamhet. Uppgifterna som vikarieanskaffare innebär att dagligen informera kollegiet kring eventuell frånvaro, boka vikarier alternativt själv vikariera där behov finns. Skolan prioriterar elevernas undervisning och har alltid fokus på att lektionerna ska genomföras enligt planering.

- Stöd för en synskadad elev i åk 9, säkerställa att digitala hjälpmedel används korrekt och att all personal är uppdaterad kring detta. Individuell stöttning utifrån ungdomens behov. Dialog med hemmet och kontinuerlig uppföljning som säkerställer ungdomens trivsel och måluppfyllelse.

- Ett delat ansvar för skolans satsning på Puls för lärande, vilket innebär rörelse på schemat för samtliga ungdomar alla skoldagar. Tätt samarbete med våra idrottslärare och ett ansvar för att handleda elever till rörelse. Ta del kring satsningen här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/pulstraning-for-battre-skolresultat

- Ansvar för mottagande, underhåll och utveckling av vår digitala miljö. Stöd och support till både elever och personal med tekniska och digitala lösningar. Varje elev ska alltid ha tillgång till en egen dator i det dagliga skolarbetet vilket kräver förmåga att felsöka och ha en tät dialog med kommunens IT-avdelning. 

Kvalifikationer

Minst gymnasial utbildning inom IT annan utbildning inom IT-området. Alternativt minst ett halvårs erfarenhet av arbete med IT-support.

Vi söker dig med hög relationskompetens och som brinner för att arbeta med ungdomar. Tidigare erfarenhet av arbete i skolan eller med barn och ungdomar samt intresse för det dagliga arbetet med trivsel och trygghet är önskvärt.

Att kunna ta en ledande position i klassrummet och stötta upp i olika undervisningssituationer när ansvariga lärare är frånvarande, är ett krav.

Intresse och förmåga att inspirera och motivera ungdomar till rörelse är en förutsättning. Erfarenhet av att leda idrottsaktiviteter är meriterande.

Uppdraget kräver att du är stresstålig, strukturerad, flexibel och har förmågan att ta egna initiativ, alltid med elevernas bästa i fokus.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Rekrytering sker löpande, så välkommen in med din ansökan redan idag!

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad anställning under VT 2019 med möjlighet till förlängning under fortsättning att erforderliga beslut fattas Tillträde 7 januari 2019 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   Fll 237/2018

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. 

Kumla kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter

söndag 18 november 2018

Två viktiga timmar utan mobil

Drygt två timmar utan mobiler, två viktiga timmar för våra ungdomar.
Tack till Piotr Zettinger för att du delar med dig av berättelserna om ditt liv.
Vialundskolans nior blev berörda, undrade och kände, precis som det ska vara med andra ord.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/piotr-overlevde-forintelsen-varlden-verkar-ha-glomt/repqkm!kc@CMeFcsOS2jT2iHYog/


https://www.levandehistoria.se/material/om-detta-ma-ni-berattalördag 6 oktober 2018

Halvvägs

Nästan halva terminen har gått och våra resultatkonferenser har rullat igång. Mycket fokus på att kartlägga våra resultat och justera resurser samt planera insteg/åtgärder.
När arbetet intensifieras för hela personalteamet i skolan är det skönt att ha en fungerande konferensplanering att vila sig emot. PRAO och digitalisering får ta plats i och med nya skrivningar i Lgr 11 och skollag.

Skolmöten med elever och vårdnadshavare pågår och tänk så mycket tydligare allt blir med digitalt dokument där alla steg ingår inklusive diariefört-markering. 


Även maskeraddag närmar sig och med ett årshjul där årskurserna ansvarar för olika aktiviteterna blir ALLA involverade. I år även ett stort engagemang och lärande om demokratiska värden och arbetssätt i samband med Skolvalet.
Häftigt att Vialundskolan får vara Kumla kommuns pilotskola då det kommer till att alla elever får nya digitala enheter. Helt avgörande för att en positiv utveckling ska ske i samband med detta är personalens inställning och kompetens. 

Ser fram emot resten av höstterminen. 
lördag 15 september 2018

Elevhälsans arbete

Det är lätt att man hamnar i brandkårsutryckningar och skjuter bredvid då det kommer till elevhälsans huvuduppdrag, det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Från Skolverkets hemsida:

Elevhälsan ska finnas i grundskole- och gymnasieutbildningen och ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet. Pedagogerna och elevhälsans personal kan bidra på olika sätt genom att arbeta i tvärprofessionella team.

Elevhälsan är en del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Systematiskt innebär att arbetet är strukturerat och långsiktigt. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen.

Vi ska inte massproducera dokument men att tydliggöra insteg och arbete, med utgångspunkt i elevernas och skolans behov/analys har varit ett steg i rätt riktning för oss. Elevhälsan är aktiva och tar del i terminsanalyser(gör liksom pedagogerna utvärdering av sina insteg)och ingår i skolans trygghetsgrupp. Här nedan insteg på olika nivåer direkt kopplat till skolans SKA(systematiska kvalitetsarbete):
  • elev
  • grupp
  • personal
Översikten kompletteras på EHT och är ett levande dokument. 

Klicka på bilden för tydligare version. 
söndag 12 augusti 2018

SAM på Vialundskolan

Rektor har ett omfattande ansvar då det kommer till arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under juridikåret på rektorsutbildningen, då det tillfullo blev klart för mig vad detta ansvar innebar kändes rektorsuppdraget helt omöjligt och just arbetsmiljödelen mycket betungande.

MEN med rutiner och struktur kan det mesta bli hanterbart och systematiken kan fungera.
Tack vare en kompetent konsult som också råkar vara min storasyster fick vi hjälp med att ta fram
en mall för vårt SAM. Smidigt, lättarbetat och grymt tidsbesparande.Handlingsplan och riskbedömning i ett samlat dokument:
Försättsblad och möjlighet att fylla på version och datum då man uppdaterat planen.
Den första versionen kommer i augusti och läggs i en personalgemensam yta,
Kumlaportalen för oss som tillhör Kumla kommun. Den är alltid tillgänglig för
alla medarbetare och lyfts vid APT och lokal samverkan.

Tydliggörande kring vad SAM innebär och kräver. 
Här sammanställs alla forum och metoder som används för
att identifiera riskkällor. Ofta gör man redan mycket för att säkerställa en 
god arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykiskt, men att få det 
samlat på detta vis ger en god överblick och en transparens.

Denna handlingsplan innehåller från början några få punkter överflyttade från tidigare år
(som av olika orsaker inte åtgärdats), men sedan fyller man på. I juni brukar listan
vara relativt lång, men arbetet med riskbedömning är som man ser okomplicerat och görs kontinuerligt. 

Sist finns en sida för utvärdering, och de punkter som återstår flyttas över till kommande års SAM. 

Totalt sett brukar det bli 7-8 versioner under ett läsår, och vi gulmarkerar alltid den aktuella versionens
delar av handlingsplanen.