Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

lördag 13 augusti 2016

Systematiskt kvalitetsarbete

Vialundskolans kvalitetsarbete

Konferenstid och KUP-dagar används till
pedagogiska samtal och kollegiala besök
med fokus på att ta del av vad forskningen säger 
samt utveckla undervisningen enligt modellen: 


Från skolverket.se


Dokumentation, i det pågående arbetet kommer man långt med fönster/glas och whiteboardpennor. 
Hyllvärmare går bort, direkt och sedan digitalt är det som gäller.
Kumla kommun har arbetat fram egna observationsmallar,
med utgångspunkt iThorin och Wiliam. 

Personalrummets fönster används för direkt dokumentation , all personal tar del.

Rutiner och strukturer samt årsplanering 
dokumenteras i skolans årliga Vialundsguide:

http://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79b86f/1465539595181/Vialundsguiden-läsåret-15-16.pdf

Bild plockad ur Vialundsguide 2016/2017
Sammanfattning av fem strategier - Dylan Wiliam

Så blir du en skicklig ledare i klassrummet

onsdag 20 juli 2016

Att göra i sommar - hit vill jag åka!

1. Rönne kapell

Rönne kapell, hit vill jag åka och titta på/köpa keramik och testa bistro alternativt café.
Rönne kapell, en avstickare på vägen mot Askersund.
Jag imponeras grymt över dessa entreprenörer.
Frida bygger en restaurang! | Att Vara En Askersundare


2. Knalla gruva - Zinkgruvan

Knalla gruva, gruvmuseum både ovan och 200 m under jord.
Fram till 11 augusti. Detta blir en aktivitet utan barn, åldersgräs 12 år. 


Från zinkgruvanmining.com:

Invigning av Knalla turistgruva

Den 27 juni väcks Knalla gruva till liv. Besökare har under sommaren chansen att åka ned 200 meter under jord och få uppleva en spännande guidning i gruvan som bröts ut under andra hälften av 1800-talet. Bakom initiativet står Zinkgruvan Mining tillsammans med Zinkgruvans bygdeförening, Askersunds kommun och Atlas Copco.
Knalla gruva ligger ungefär 1 kilometer från den gruva som Zinkgruvan Mining driver. De två gruvorna står i underjordisk förbindelse med varandra och fram till 2004 var de båda i drift. Men den småskaliga produktionen i Knalla i kombination med låga malmhalter och metallpriser gjorde att Zinkgruvan Mining stängde Knalla gruva och förde över de tre medarbetare som arbetade där till andra delar av produktionen.
Våren 2015 inleddes diskussioner om möjligheterna att iordningställa Knalla gruva för turism. I april samma år bildades en arbetsgrupp. Strax därefter togs beslutet att bilda en stiftelse med andra intressenter för att tillföra så mycket resurser som möjligt till projektet. Till slut utkristalliserade sig Askersunds kommun, Atlas Copco och Zinkgruvans bygdeförening tillsammans med Zinkgruvan Mining som stiftare. Syftet med projektet är att starta upp en turistgruva som kan bidra till att attrahera ännu fler besökare till kommunen och regionen.
tisdag 19 juli 2016

Sommar i Närke

REKOMMENDERAR ETT BESÖK PÅ SMULTRONGÅRDEN MED HEMBAKAT FIKA OCH MYCKET ATT TITTA PÅ SAMT SHOPPA OM MAN SÅ VILL.

INGEN SOMMAR UTAN ETT BESÖK PÅ LERBÄCKS TEATER. JAG MISSTÄNKER ATT SOMMARENS FÖRESTÄLLNINGAR ÄR UTSÅLDA MEN ÄVEN MORDGÅTOR OCH FARSER ÄR VÄLGJORDA OCH BESÖK REKOMMENDERAS. http://www.lerbacksteater.se/pa-scen/robin-hood-2-2016/lördag 18 juni 2016

En rektors sommarläsning


Här är böcker jag hoppas hinna läsa under sommaren. En del är ännu inte tillgängliga på marknaden. Andra har funnits ett tag.
Möjligtvis ska och borde även skönlitteraturen få ta plats.
Vad läser du? Tips uppskattas!Morot eller muta

Morot eller muta

Nu har mina barn fått en morot(eller är det kanske en muta) som verkar få positiva effekter då det kommer till mängden lästid.
Både min 8-åring och 11-åring gick igång på denna läsbingo från Rönnbyskolan.
Möjligtvis har det att göra med de så kallade priserna, eller när man får BINGO.

Läsbingo
fredag 17 juni 2016

Elevers delaktighet och lusten att lära..


Under vårterminen 2016 har jag valt att intervjua elever på Vialundskolan och analyserat tidigare elevenkäter för att få en bild av elevernas faktiska upplevelse av delaktighet i sin utbildning.
Samtalen har utgått från frågor om hur eleverna upplever sig vara, eller inte vara, delaktiga och involverade i undervisningens planering, genomförande och utvärdering. 

Kopplingen mellan delaktighet och lusten att lära har lyfts fram i flera rapporter av Skolinspektionen samt inom forskningen. Jag kan för den som önskar en snabb översikt, att utgå från då det kommer till elevernas delaktighet för lärande, rekommendera skolverkets forskningsöversikt:


.

Klart är att arbetet varit till nytta då det kommer innebär konsekvenser för mitt fortsatta ledarskap, här nedan tydliggörs planerade åtgärder i förenklad punktform:

  • Diskutera och problematisera begreppet som är oklart för både pedagoger och elever. Vad är det vi pratar om då vi pratar delaktighet?
  • Efter kontinuerlig analys av resultat - fortsatt arbete med formativ bedömning, lett av skolans BFL-piloter. Forskningen är enig om effekterna av BFL(förhållningssättet).
  • Göra utvärderingen till en del av undervisningsprocessen MED eleverna. Alltså motsatsen till det någon elev uttryckt i intervjuerna: "Jo, vi skriver och utvärderar undervisningen men det samlar läraren in och sen är det inte mer med det"
  • Fortsätta 16/17 att utveckla de elevledda utvecklingssamtalen som skolan startat upp under nuvarande läsår.
  • Verksamhetsbesök med fokus på att observera hur eleverna är delaktiga i undervisningens planering, genomförande och utvärdering.