Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

lördag 18 oktober 2014

Verktyg i lärandet


Resultat omgående, att diskutera och utgå från med hjälp av mentimeter:
www.mentimeter.com

Samla ihop och arbeta med ordmoln:
www.wordle.net

Att strukturera sammanställningar eller lärande samtal i en mindmap via Text2 mindmap eller C-map:
cmaptools.en.softonic.com
söndag 12 oktober 2014

Underlag för intervjuer

Intervjufrågor att använda i det systematiska kvalitetsarbetet. Material från Skolinspektionen.
Hur utvecklar vi undervisningen?

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Nyheter/intervjuer-granskning-undervisning.pdflördag 11 oktober 2014

Från VAD till HUR!

Vi har landat i Lgr 11 och kan våra styrdokument bra nu, höstterminen 2014. Visst vi kan bli ännu vassare på att tydliggöra målen tillsammans/kollegialt med eleverna, men vi vet VAD vi ska göra i skolan. Det är min känsla och erfarenhet.

Vår stora utmaning just nu ligger i HUR!
Hur gör vi för att tillsammans, elever och lärare, utveckla undervisningen? Vilken arsenal av metoder har vi och använder vi? Hur utvärderar vi det vi gör och funderar kring varför blir det som det blir när vi gör som vi gör(Hans- Åke Scherp)? Och vad gör vi nu när vi ser att resultaten och måluppfyllelsen blir si eller så när vi gör det ena eller det andra?