Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

måndag 25 juni 2012

Mer "hängerihop" !

http://www.lararnasnyheter.se/origo/2012/01/22/skippade-matematiken

MANO, länken ovan. Intressant tänk, entreprenöriellt, att lära för livet och förstå ämnet i verkliga livet. Den viktiga kunskapen. Så tänker jag:)

Ämnen i skolan blir ibland bara namn för att kategorisera och sortera. Ett sätt för oss som jobbar i skolan att reda ut och "ha ordning och reda" på vem som gör vad och när. Det verkliga livet är alla ämnen i en enda härlig röra, eftersom allt ju hänger ihop. Vill ha mer av "hängerihop" i skolan!

Erica

lördag 23 juni 2012

Sårbara platser

Dags för lite geografi i slutet av terminen och klass 8c valde ut följande mål att arbeta mot:

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

    • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur och kulturlandskapey.
  •  På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  •  
  • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

 

Efter en fundering och diskussion kring lärandet inom detta område så var de flesta eniga om att redovisning skulle ske på lite olika sätt.

Platser som valdes ut: Mexico city, Saharaöknen, Mexikanska golfen, Haiti, Chile, Japan, Aralsjön, Calefornien, Holland, Antarktis, Barriärrevet osv.

Beskriv platsen(befolkningstäthet)
Varför är platsen sårbar. Vad utgör hotet?
Vilka blir konsekvenserna?
Hur förebygger man de risker som finns?
Bekanta sig med GIS
Källor(källkritik)


Ett arbete:
https://skydrive.live.com/?sc=documents#!/view.aspx?cid=2C4A29542E08941B&resid=2C4A29542E08941B%21151

tisdag 19 juni 2012

Spännande läsår framför oss!

Många spännande möten under läsåret som gått!
www.lyftalarare.se ser fram emot ett nytt läsår och många nya möten 2012/2013! 


Föreläsningar med fokus på entreprenörskap och/eller internationalisering!

"Bra föreläsare" " Tydligt och bra med konkreta tips " "Intressant"
"Inspirerande - nu vill jag prova nytt"
" Gav massor av idéer till mig och min verksamhet"  

söndag 3 juni 2012

Entreprenöriellt lärande

Elevstyrt lärande mitt i verkligheten som kombineras med formativ bedömning och såklart kollegialt lärande. Det är min godispåse på jobbet det, bitar av allt som ingår i att ha ett pedagogiskt förhållningssätt som är entreprenöriellt.

Ser fram emot möten i vår och höst med pedagoger som vill komma vidare i sitt tänk kring entreprenöriellt lärande . Entreprenörskap löper snart som en röd tråd genom vårt skolsytem! www.lyftalarare.se


Bacause we are worth it:)

Erica Rosenkvist