Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

onsdag 24 december 2014

Batteriladdning pågårÖnskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

lördag 18 oktober 2014

Verktyg i lärandet


Resultat omgående, att diskutera och utgå från med hjälp av mentimeter:
www.mentimeter.com

Samla ihop och arbeta med ordmoln:
www.wordle.net

Att strukturera sammanställningar eller lärande samtal i en mindmap via Text2 mindmap eller C-map:
cmaptools.en.softonic.com
söndag 12 oktober 2014

Underlag för intervjuer

Intervjufrågor att använda i det systematiska kvalitetsarbetet. Material från Skolinspektionen.
Hur utvecklar vi undervisningen?

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Nyheter/intervjuer-granskning-undervisning.pdflördag 11 oktober 2014

Från VAD till HUR!

Vi har landat i Lgr 11 och kan våra styrdokument bra nu, höstterminen 2014. Visst vi kan bli ännu vassare på att tydliggöra målen tillsammans/kollegialt med eleverna, men vi vet VAD vi ska göra i skolan. Det är min känsla och erfarenhet.

Vår stora utmaning just nu ligger i HUR!
Hur gör vi för att tillsammans, elever och lärare, utveckla undervisningen? Vilken arsenal av metoder har vi och använder vi? Hur utvärderar vi det vi gör och funderar kring varför blir det som det blir när vi gör som vi gör(Hans- Åke Scherp)? Och vad gör vi nu när vi ser att resultaten och måluppfyllelsen blir si eller så när vi gör det ena eller det andra?
tisdag 11 februari 2014

Kollegialt lärandePå Vialundskolan arbetar vi med kollegialt lärande, på ett mer medvetet och strukturerat sätt än tidigare, sedan höstterminen 2013. Pedagoger besöker varandras lektioner och följer upp besöken med samtal om: Varför blir det som det blir när man gör som man gör? 
(Hans-Åke Scherp)

Under vårterminen lägger vi in ett moment utifrån Dylan Williams bok och nyckelstrategier för formativ bedömning hamnar i fokus. 

Kollegialt lärande Vialundskolan vt 2014

”Om alla lärare inser att de måste förbättra sin metodik för att de ständigt kan bli ännu bättre, och inte för att de inte är bra nog, och fokusera på de saker som enligt forskningen innebär störst skillnad för eleverna, då kan vi förbereda våra unga
att utvecklas framgångsrikt i 2000-talets oerhört komplexa och oförutsägbara värld.”

Dylan William, Att följa lärande-formativ bedömning i praktiken, s 176.

Nyckelstrategier för formativ bedömning i skolan:

1.     Att klargöra, delge och skapa förståelse för förväntade lärandemål och kriterier för framsteg.
2.     Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar på att lärandet har skett.
3.     Att ge feedback som för lärandet framåt.
4.     Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra. *
5.     Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. *


Välj en eller två av teknikerna i boken och pröva dessa i klassen/gruppen.
*Se kopieringsunderlag, kapitel 6 och/eller 7.


Följ upp med din lärarkollega.
fredag 31 januari 2014

Sambedömning

Nytt material från skolverket.

Exempel på hur man kan gå tillväga för att sambedöma i skolan.
Vi är många som behöver bli bättre på det, utveckla oss!
VIKTIGT.

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3172