Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

lördag 18 juni 2016

En rektors sommarläsning


Här är böcker jag hoppas hinna läsa under sommaren. En del är ännu inte tillgängliga på marknaden. Andra har funnits ett tag.
Möjligtvis ska och borde även skönlitteraturen få ta plats.
Vad läser du? Tips uppskattas!Morot eller muta

Morot eller muta

Nu har mina barn fått en morot(eller är det kanske en muta) som verkar få positiva effekter då det kommer till mängden lästid.
Både min 8-åring och 11-åring gick igång på denna läsbingo från Rönnbyskolan.
Möjligtvis har det att göra med de så kallade priserna, eller när man får BINGO.

Läsbingo
fredag 17 juni 2016

Elevers delaktighet och lusten att lära..


Under vårterminen 2016 har jag valt att intervjua elever på Vialundskolan och analyserat tidigare elevenkäter för att få en bild av elevernas faktiska upplevelse av delaktighet i sin utbildning.
Samtalen har utgått från frågor om hur eleverna upplever sig vara, eller inte vara, delaktiga och involverade i undervisningens planering, genomförande och utvärdering. 

Kopplingen mellan delaktighet och lusten att lära har lyfts fram i flera rapporter av Skolinspektionen samt inom forskningen. Jag kan för den som önskar en snabb översikt, att utgå från då det kommer till elevernas delaktighet för lärande, rekommendera skolverkets forskningsöversikt:


.

Klart är att arbetet varit till nytta då det kommer innebär konsekvenser för mitt fortsatta ledarskap, här nedan tydliggörs planerade åtgärder i förenklad punktform:

  • Diskutera och problematisera begreppet som är oklart för både pedagoger och elever. Vad är det vi pratar om då vi pratar delaktighet?
  • Efter kontinuerlig analys av resultat - fortsatt arbete med formativ bedömning, lett av skolans BFL-piloter. Forskningen är enig om effekterna av BFL(förhållningssättet).
  • Göra utvärderingen till en del av undervisningsprocessen MED eleverna. Alltså motsatsen till det någon elev uttryckt i intervjuerna: "Jo, vi skriver och utvärderar undervisningen men det samlar läraren in och sen är det inte mer med det"
  • Fortsätta 16/17 att utveckla de elevledda utvecklingssamtalen som skolan startat upp under nuvarande läsår.
  • Verksamhetsbesök med fokus på att observera hur eleverna är delaktiga i undervisningens planering, genomförande och utvärdering.