Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

söndag 8 juli 2018

Pedagogernas individuella betygsananalyser

Summerar och följer upp pedagogernas individuella betygsanalyser, förarbete till resursfördelning(under läsåret) och medarbetarsamtal. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar