Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

onsdag 29 februari 2012

Framtidens lärande...


...eller aktivt lärande, eller är entreprenöriellt lärande bara flum kanske?
Intressant artikel om entreprenöriellt lärande.

måndag 27 februari 2012

Världsreligionerna har haft konferens!Klass 9c har gruppvis representerat en religion och i vår världsreligionskonferens diskuterat frågor som:
Vad är meningen med livet?


Var händer efter döden?


Vilka regler ska vi följa?
...frågor som eleverna formulerat och sedan gruppvis läst in sig på.

Erica : )

lördag 25 februari 2012

Nationella proven mot Nerikes Allehanda!

Jo, nu är större delen av nationella proven i årskurs sex, svenska, avklarade och fröken här har rättat och summerat halva lovet. Vet inte riktigt om man kan kalla det formativ bedömning, men såklart, det är ju upp till oss att få till det nu!


Proven inbjuder till spridning då eleverna som en av två skrivuppgifter fick skriva insändare.


Frågan till eleverna/klassen: Hur kan du göra din insändare till den bästa hittills i ditt liv? Hur ska vi arbeta här i skolan för att nå så långt som möjligt på den punkten?


Såklart hoppas jag lite tankar om opponering/kommentering på varandras produktioner kommer upp samt kanske studier av andras insändare i större dagstidningar. Men troligen har eleverna som vanligt innovativa idéer om hur de ska förbättra sig skriftligt och kläcker pedagogiska tips som fröken Rosenkvist här sedan får vara med om att utveckla.


Vi hoppas Nerikes Allehanda laddar för en helsida med insändare från klass 6c på Vialundskolan framöver! Worth waiting for : )

Erica : )

onsdag 15 februari 2012

Fler klasser med bloggar?

På Finn upps facebooksida ligger nu en blänkare om klass 8c, kanske kan vi få kontakt med fler klasser och skolor i vårt avlånga land genom denna internerflirt : )


Finn upp
Vias 35:or delar med sig av sin blogg! Har du ni en blogg i klassen, lägg upp den här!See Translation

Vias 35:or vias35or.blogspot.comLikeU


nlike · · · 12 hours ago ·

söndag 12 februari 2012

Juste läsning och test!

http://www.entreprenor.se/ept/

Kolla vilken typ du är!

"Vilken typ är du-test" förflyttar mig till flickrummet, indianpudret och Starlet eller liknande(ni hör väl Tommy Nilsson och Tone Norum som sjunger Allt som jag känner i bakgrunden och lukten av fredagsmysmaten varma mackor)!

Ovan finns en länk till en vuxenvariant som talar om vilken typ av entreprenör du är.
Magasintips: http://www.paperton.com/entreprenor


Passar mig fint att svenskt näringsliv låter artiklar om skolan ta plats!

Erica

torsdag 9 februari 2012

Pengarna och livet
Ett arbetsområde i klass 8c, jan-feb 2012


Matematik, samhällskunskap, svenska och engelska

Såhär gör vi:

Skriver CV, lämnas in vecka 3.
Opponerar på kamrats CV, lämnas in vecka 4.

Lär oss ekonomiska begrepp.
Sätter upp en realistisk budget för familj man tilldelats (gjorda av mentorer).
Lägger in hushållsbudget i Excel(samarbete med elever från JB i Örebro).
Räknar procent och ränta.
Visar sina kunskaper genom skriftligt prov, fredag 2 mars.

Förändrade ekonomiska förutsättningar ges under vecka 7.
Studiebesök arbetsförmedlingen.
Studiebesök försäkringskassan.
Studiebesök på banken, samt kalkylera över husköp.
Husvisning med mäklare i Kumla kommun.

Dockteatern Röd måne, samt för och efterarbete med dramapedagog och studie- och yrkesvägsledare.
Praktik/arbetslivsstudier.
Uppgift under praktik samt uppföljning görs delvis på engelska.

Maria Söderberg
Erica Rosenkvist
Clara Jansson
Eva Claesson

måndag 6 februari 2012

Checklista

.....mycket positiva och tillmötesgående har bank och arbetsförmedling i Kumla varit då vi i skolan önskar samarbete för att våra elever ska lära för livet : ) Ingenting vore möjligt utan vår studie och yrkesvägsledare som helt enligt Lgr 11(se nedan) supportar oss pedagoger!

Tema: Pengarna och Livet

Ett ämnesövergripande arbete i klass 8c


Vi mentorer har skapat familjer. Eleverna har ansvar för deras budget.
Familjernas liv förändras drastiskt under de kommande veckorna med byte av boende(husvisning), arbetslöshet(besök på arbetsförmedlingen)...ALLT kan och kommer att hända!

Kombinerat med detta jobbar vi med CV, arbetslivsstudier och skapande skola med fokus på livet efter grundskolan och våra elevers framtida val och de val som de står inför.


CHECK-lista nedan, direkt plockad från våra styrdokument!

Från Lgr 11, del II:
2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN

Skolans mål är att varje elev
• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, CHECK
• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings-och kulturliv, och CHECK
• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. CHECK
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
• verka för att utveckla kontakter med kultur-och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och CHECK
• bidra till att elevens studie-och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. CHECK
Läraren ska
• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och CHECK
• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. CHECK
Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och CHECK
• vara till stöd för den övriga personalens studie-och yrkesorienterande insatser. CHECK