Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

lördag 25 augusti 2012

Skolstartsfirande med guldkant!

När Monika Einarsson läste om att barnen på Finnerödja skola blev bestulna på 5 200 kronor som de fick in genom att sälja majblommor, startade hon en insamling. Igår lämnade hon över 7000 kronor till eleverna och pengarna sattes direkt in på föreningen Majblommans konto.


http://na.se/nyheter/laxa/1.1780661-insamling-ersatte-stulna-pengar

Härliga nyheter! Toppen att man firar skolstart med buller och bång, värmer ett pedagoghjärta, och att hela bygden ställer upp och gör förlust till vinst med gamla sommarlovsarbetsplatsen Carlssons Livs i spetsen!

Länge leve landsbygden!

Är lite speciellt stolt över kassören, tror det har att göra med släktskapet:) Mamma är bäst <3


Erica

Om sanningen ska fram...

...så åkte jag husvagn en gång under sommaren och det var inte enbart ett nöje för familjen, påstår min sambo. Jag tror han menar att jag var med alltså.  
...så kommer jag att beforska verksamheten jag är i och jag är inte en respekterad och specialiserad skolforskare som man väl skulle kunna tro då man läser detta. Föreläser däremot med målet att vara mitt i den pulserande verksamheten, verklighetsförankrad fortbildning. Lite snack och mycket verkstad, typ.
...så blev jag hysteriskt överdrivet och euforiskt lycklig(alltså pinsam för alla närvarande parter) när min grymma lilla tjej cyklade.  
...så har jag inte koll på min lön.
 
Jorå så att ungefär så är det väl om nu sanningen ska fram:) 
 
 
Erica
 
 

fredag 17 augusti 2012

High big five:)

Bild: Marianne Liljeberg

Läste Lärarnas tidning och diskuterade med kollegor under KUP-dagarna. Big five var det ju också ja! Sitter nästan i ryggmärgen(även om jag personligen missat benämningen The big five på förmågorna fram till för ett par månader sedan då jag lärdes upp på twitter)men tål att repeteras!

Styrdokumenten och jag står enade, inga konstigheter, bara smaska på med träning av och fokus på de fem viktigaste förmågorna. Lära för livet:

THE BIG 5
Analysförmåga
Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.
Kommunikativ förmåga
Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa
Metakognitiv förmåga
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.
Förmåga att hantera information
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5

måndag 13 augusti 2012

Fem mål för mig ht 2012!

Fem punkter som jag vill jobba mer med/kring det kommande läsåret:

1. Planera med eleverna, elevernas delaktighet.

Frågor att diskutera med eleverna vid uppstart av arbetsområde:
  • Vilka mål har vi tänkt oss att jobba mot?
  • Vilken mening finner vi, i ett livsperspektiv sett, med att nå dessa mål?
  • Hur har vi tänkt oss att nå målen(alla behöver inte göra lika)?
  • Hur mäter vi måluppfyllelse?
  • Hur tänker vi då det kommer till tidsåtgång och deadline?
Elevernas delaktighet i den egna lärprocessen är bärande, formativ bedömning, på så sätt tar vi lärandet vidare till nya nivåer. Ibland är det så mycket enklare att sitta hemma på sin kammare och planera vad vi ska göra, hur vi ska göra, vilken tidsåtgång som gäller och hur jag säkerställer måluppfyllelse. Då kan jag som lärare känna att jag har koll på vilka mål som betats av och att det sker på ett effektivt sätt så att jag hinner med min pedagogiska "att göra lista", alla mål i Lgr 11. Det jag egentligen planerar är kanske ett icke demokratiskt arbetssätt.

2. Lära av och med eleverna

En pedagog behöver inte vara ett levande uppslagsverk. Jag kan omöjligt vara "bäst" t.ex. på den nya tekniken, i ett sällskap med 30 tonåringar, de kommande 30 yrkesåren i mitt liv. Låt eleverna inta rollen som kunskapsförmedlare! Vi pedagoger är i en lärande organisation vilket är en process och det är inte enbart eleverna förunnat att ta sitt lärandet till nya nivåer. Jag ska ta emot och lära av den nya generationen!

http://www.frokenrosenkvist.blogspot.se/2011/09/det-har-borde-jag-kunna.html

:)   :P  _O_  *-* 

3.  Prata även om det svåra.

Verkligheten är inte bara vacker och rolig. Livet är inte bara lätt och alltid möjligt att styra dit man vill. Oväntade och hemska saker händer. Skolan får inte bli en skyddad verkstad där en alternativ värld till den verkliga levs och lärs.
http://www.vias35or.blogspot.se/2011/08/norges-sak-ar-var.html

4. Ha ett vidöppet klassrum

 Vår föränderliga värld och att lära för livet, där måste fokus ligga. Skolan och klassrummet ska vara en del av vår globala värld. Att som elev känna helheten, delaktigheten och möjligheten att få göra skillnad och vara med och påverka, det är viktig livskunskap. Viktiga ord: Empati, ödmjukhet och demokrati. Vi måste ha dörren på glänt till omvärlden eller förresten jag bör nog satsa på att ha den vidöppen. Världen i klassrummet och klassrummet i världen.
Kreativitet och empati: http://na.se/nyheter/kumla/1.968410-elever-gor-spel-till-barn-i-uganda
Hållbar utveckling: http://issuu.com/klass7c/docs/tjing_tidning_pdf
Samarbete med närsamhället: https://epost.kumla.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://docs.google.com/leaf?id=0B3YIxSUTL0coOGNlNGM5MTktNTVlYi00OTI4LWFmZTItZGRjYzhhNWI2MTI3%26hl=en%26invite=CJ_rm5MI%26authkey=CNKhkpAM

5. Det entreprenöriella lärandet

Det entreprenöriella lärandet är väl just de fyra punkter jag staplat upp ovan men också så mycket mer än så. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt och får därför bli den avslutande punkten i denna vågalista.
Jag som pedagog måste visa på att förmågor går att träna, eller kanske mer riktigt uttryckt få eleverna att se hur de kan träna upp olika förmågor. Vi ska investera i framtiden genom att lära för den föränderliga värld vi kommer att möta. Kreativitet, nytänkande, ansvarstagande, självkänsla, självsäkerhet osv det är ju fantastiska möjligheter som ligger framför oss om vi lär för livet i en (skol-)miljö där vi tränas i och tror på vår egna ta-sig-församhet och vår personliga och globala hållbara utveckling.

Allt är möjligt eller ingenting är omöjligt, whatever! Vi ska sikta högt och skulle vi misslyckas så lär vi lära av det också.

Just nu är den pedagogiska tanken milt sagt ostrukturerat för att inte säga allt igenom rörigt men viljan till att öppna nya dörrar finns! Nytt läsår och nya möjligheter! Välkommen höstterminen 2012!

Erica :)

tisdag 7 augusti 2012

Återkommer hoppas jag...

Läxor är hett!

Bra de!

Anne-Marie Körling har gett oss ett fantastiskt bra underlag att använda då vi vill diskutera, reflektera och fundera över/kring läxor. Kollegialt lärande på flera plan! Tack än en gång för att du delar med dig Anne-Marie! Du är givmild! Jag hoppas få återkomma, återkoppla, efter givande diskussioner!

Twitter är fantastiskt! För er som inte är där ännu, PROVA. Man får speedfortbildning, blir uppdaterad så mycket man vill och orkar plus att man kan nätverka på valfri nivå. Man kan bli ihop och göra slut, bara sådär! Min upplevelse är att det finns mängder med duktiga pedagoger i flödet som man knappast vill förlora ur siktet, så jag gör sällan slut:) 
 

Anne-Marie Körling@Korlingsord
Hej HOPP : LÄXORNA! Tankar om dem och frågor att diskutera i kollegiet!
Vilket bra underlag du gett oss för att kunna ha givande diskussioner om läxor ht 2012. Tack:)

Återkom gärna.

måndag 6 augusti 2012

Edcamp-pedagogiskt knytkalas!


Den 21 aug kl 16.00 drar vi upp riktlinjerna för Edcamp i Örebrotrakten läsåret 2012/2013.

Planeringsmöte går av stapeln på Vialundskolan i Kumla.

Alla råd och tips välkomnas!

Finns en hel del att läsa på : www.edcamp.se
Många duktiga pedagoger i vårt avlånga land har deltagit och arrangerat edcamp tidigare och nu hänger vi på vågen! Lärandet i fokus, såklart!

Ett pedagogiskt knytkalas väntar oss, gott kommer det bli:)

Erica Rosenkvist