Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

torsdag 27 juni 2013

Temaarbete 2013/2014


o     Temaarbete
För att minska snuttifieringen, finna beröringspunkter, se helheten och helt enkelt utöka samarbetet mellan ämnen, elevgrupper och pedagoger så har vi fyra teman som Vialundskolan arbetar kring läsåret 2013/2014.
Barnkonventionen, v 34-43
Identitet och relationer, v 44-51
Hållbar utveckling, v 2-12
Globalt/Lokalt, v 13-24

söndag 16 juni 2013

torsdag 13 juni 2013

Dolda kameror

Dolda kameror

Under vårterminen 2013 placerade jag ut dolda kameror i lärarnas arbetsutrymmen. Vad sysslar pedagogerna med när de inte har lektion?

Här kommer(på lärares och elevers begäran) resultatet.
Filmen visades upp på skolavslutning för elever i årskurs sex och sju på Vialundskolan i Kumla.Tyvärr, filmen är för stor, vi får nöja oss med en länk till Kumlanytt.se där delar av inspelningen finns med i början av inslaget.
http://www.sydnarkenytt.se/kumla/artikel/skolavslutningar#.Ub1XCxahvu0