Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 2 december 2016

Terminsbetyg

Terminen går mot sitt slut och det är dags för betyg.
Skolverket informerar: 

Terminsbetyg hur fungerar det? 

fredag 21 oktober 2016

Undervisningsprocessen - rutiner

Med ny lärplattform, Infomentor, krävs omtag kring våra rutiner.
Under KUP-dagarna i september arbetade personalen fram ett första utkast till Vialundskolans rutiner för undervisningsprocessen.
Under kommande KUP-dagar i oktober reviderar vi och upplaga 2 färdigställs, ett levande dokument.
/ Erica

måndag 5 september 2016

Tobaksbarn - föreläsning

Tema Barnkonventionen 
Kommande veckan arbetar vi fortsatt med tema Barnkonventionen. Vi kommer ta del av föreläsningen Tobaksbarn.

Tobaksbarn är ett projekt finansierat av Sida och genomförs av A Non Smoking Generation. 
För och efterarbete genomförs med stöd av lärarhandledning och med utgångspunkt i elevernas egna frågor och tankar kring barnarbete mm. 

Lärarhandledning Tobaksbarn


lördag 3 september 2016

Motsatsen till sittagogik på Vialundskolan

Vialundskolans arbete med Puls för lärande

Alla elever i åk 7 och 8 på Vialundskolan har rörelse på schemat
fem dagar i veckan. Dessutom arbetar alla pedagoger med sk
brain breaks i samtliga ämnen.
Varken barn eller vuxna har en effektiv, eller för många av oss
ens möjlig, inlärning efter 20 minuters stillasittande. Kroppen och
knoppen behöver rörelse för att maximera inlärningen.

Brainbreaks exempelVi på Vialundskolan tänker kring undervisning där man är motoriskt aktiv i kombination med teoretiska moment.Vi är en bit på väg med greenscreen och whiteboardtavlor på flera väggar i
undervisningsrum, detta för aktiv undervisning och då motsatsen till sittagogik*. Höga bord för stående kollaborativt lärande önskas och då skolan är under ombyggnation ser vi möjligheter.

Vialundskolan B-hus
Två idrottslektioner och tre pulspass per vecka
finns inlagt på schemat. Rörelse följs av teoretiska lektioner,
detta då forskningen visar att all inlärningen gynnas av fysisk aktivitet.
Artiklar och forskning kring detta:

Idrott i skolan-högre betyg
Mer fysisk aktivitet gav förbättrade skolresultat
Fitness modell - academic success


Skolan arbetar för att detta blir obligatoriskt för samtliga elever kommande läsår. Resultat efter ett års arbete med Puls för lärande är att samtliga elever som deltar har höjt sitt meritvärde. Utmaningen för skolan ligger i att få alla elever att delta på alla pass. Här arbetar vi vidare med kommunens lokala arbetsplatser och föreningar för att nå framgång. Det krävs att vi tänker utanför boxen, vi jobbar vidare på det.

* Tack för ordet sittagogik som du delade med dig av på Twitter, Thomas de Ming @mingligt


Glädjeruta


lördag 13 augusti 2016

Systematiskt kvalitetsarbete

Vialundskolans kvalitetsarbete

Konferenstid och KUP-dagar används till
pedagogiska samtal och kollegiala besök
med fokus på att ta del av vad forskningen säger 
samt utveckla undervisningen enligt modellen: 


Från skolverket.se


Dokumentation, i det pågående arbetet kommer man långt med fönster/glas och whiteboardpennor. 
Hyllvärmare går bort, direkt och sedan digitalt är det som gäller.
Kumla kommun har arbetat fram egna observationsmallar,
med utgångspunkt iThorin och Wiliam. 

Personalrummets fönster används för direkt dokumentation , all personal tar del.

Rutiner och strukturer samt årsplanering 
dokumenteras i skolans årliga Vialundsguide:

http://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79b86f/1465539595181/Vialundsguiden-läsåret-15-16.pdf

Bild plockad ur Vialundsguide 2016/2017
Sammanfattning av fem strategier - Dylan WiliamPlockad från youtube, Agneta Carlsson Byström, upplagd 21 sep 2014.

Så blir du en skicklig ledare i klassrummet

onsdag 20 juli 2016

Att göra i sommar - hit vill jag åka!

1. Rönne kapell

Rönne kapell, hit vill jag åka och titta på/köpa keramik och testa bistro alternativt café.
Rönne kapell, en avstickare på vägen mot Askersund.
Jag imponeras grymt över dessa entreprenörer.
Frida bygger en restaurang! | Att Vara En Askersundare


2. Knalla gruva - Zinkgruvan

Knalla gruva, gruvmuseum både ovan och 200 m under jord.
Fram till 11 augusti. Detta blir en aktivitet utan barn, åldersgräs 12 år. 


Från zinkgruvanmining.com:

Invigning av Knalla turistgruva

Den 27 juni väcks Knalla gruva till liv. Besökare har under sommaren chansen att åka ned 200 meter under jord och få uppleva en spännande guidning i gruvan som bröts ut under andra hälften av 1800-talet. Bakom initiativet står Zinkgruvan Mining tillsammans med Zinkgruvans bygdeförening, Askersunds kommun och Atlas Copco.
Knalla gruva ligger ungefär 1 kilometer från den gruva som Zinkgruvan Mining driver. De två gruvorna står i underjordisk förbindelse med varandra och fram till 2004 var de båda i drift. Men den småskaliga produktionen i Knalla i kombination med låga malmhalter och metallpriser gjorde att Zinkgruvan Mining stängde Knalla gruva och förde över de tre medarbetare som arbetade där till andra delar av produktionen.
Våren 2015 inleddes diskussioner om möjligheterna att iordningställa Knalla gruva för turism. I april samma år bildades en arbetsgrupp. Strax därefter togs beslutet att bilda en stiftelse med andra intressenter för att tillföra så mycket resurser som möjligt till projektet. Till slut utkristalliserade sig Askersunds kommun, Atlas Copco och Zinkgruvans bygdeförening tillsammans med Zinkgruvan Mining som stiftare. Syftet med projektet är att starta upp en turistgruva som kan bidra till att attrahera ännu fler besökare till kommunen och regionen.
tisdag 19 juli 2016

Sommar i Närke

REKOMMENDERAR ETT BESÖK PÅ SMULTRONGÅRDEN MED HEMBAKAT FIKA OCH MYCKET ATT TITTA PÅ SAMT SHOPPA OM MAN SÅ VILL.

INGEN SOMMAR UTAN ETT BESÖK PÅ LERBÄCKS TEATER. JAG MISSTÄNKER ATT SOMMARENS FÖRESTÄLLNINGAR ÄR UTSÅLDA MEN ÄVEN MORDGÅTOR OCH FARSER ÄR VÄLGJORDA OCH BESÖK REKOMMENDERAS. http://www.lerbacksteater.se/pa-scen/robin-hood-2-2016/lördag 18 juni 2016

En rektors sommarläsning


Här är böcker jag hoppas hinna läsa under sommaren. En del är ännu inte tillgängliga på marknaden. Andra har funnits ett tag.
Möjligtvis ska och borde även skönlitteraturen få ta plats.
Vad läser du? Tips uppskattas!Morot eller muta

Morot eller muta

Nu har mina barn fått en morot(eller är det kanske en muta) som verkar få positiva effekter då det kommer till mängden lästid.
Både min 8-åring och 11-åring gick igång på denna läsbingo från Rönnbyskolan.
Möjligtvis har det att göra med de så kallade priserna, eller när man får BINGO.

Läsbingo
fredag 17 juni 2016

Elevers delaktighet och lusten att lära..


Under vårterminen 2016 har jag valt att intervjua elever på Vialundskolan och analyserat tidigare elevenkäter för att få en bild av elevernas faktiska upplevelse av delaktighet i sin utbildning.
Samtalen har utgått från frågor om hur eleverna upplever sig vara, eller inte vara, delaktiga och involverade i undervisningens planering, genomförande och utvärdering. 

Kopplingen mellan delaktighet och lusten att lära har lyfts fram i flera rapporter av Skolinspektionen samt inom forskningen. Jag kan för den som önskar en snabb översikt, att utgå från då det kommer till elevernas delaktighet för lärande, rekommendera skolverkets forskningsöversikt:


.

Klart är att arbetet varit till nytta då det kommer innebär konsekvenser för mitt fortsatta ledarskap, här nedan tydliggörs planerade åtgärder i förenklad punktform:

  • Diskutera och problematisera begreppet som är oklart för både pedagoger och elever. Vad är det vi pratar om då vi pratar delaktighet?
  • Efter kontinuerlig analys av resultat - fortsatt arbete med formativ bedömning, lett av skolans BFL-piloter. Forskningen är enig om effekterna av BFL(förhållningssättet).
  • Göra utvärderingen till en del av undervisningsprocessen MED eleverna. Alltså motsatsen till det någon elev uttryckt i intervjuerna: "Jo, vi skriver och utvärderar undervisningen men det samlar läraren in och sen är det inte mer med det"
  • Fortsätta 16/17 att utveckla de elevledda utvecklingssamtalen som skolan startat upp under nuvarande läsår.
  • Verksamhetsbesök med fokus på att observera hur eleverna är delaktiga i undervisningens planering, genomförande och utvärdering. fredag 20 maj 2016

Puls för lärande

Idag kommer SVT och gör ett reportage om Vialundskolans Puls för lärande.
Igår var det Nerikes Allehanda som skrev om skolans medvetna arbete med rörelse.

http://na.se/nyheter/kumla/1.3885868-har-ar-varje-hjartslag-viktigt-for-elevernaonsdag 20 april 2016

Ämnesövergripande arbete i skolan

Äntligen är det dags för redovisning av det ämnesövergripande arbetet på Vialundskolan i form av en musikal. Denna musikalen sveper genom vår historia och spelas på engelska av eleverna i årskurs 8.
Eleverna har själva sytt kläder och musikämnet har arbetat hårt med låtar som Internationalen, en egen nyskriven låt och andra dängor. Kumlas kulturskola och Vialundskolan tar idag ton i sitt första lite större gemensamma projekt och vår aula kommer fyllas av elever och vårdnadshavare vid två tillfällen under dagen.

Nu kör vi :)

http://na.se/nyheter/kumla
http://www.sydnarkenytt.se/kumla/artikel/musikal-som-historielektion-tv#.VywrDGO1Rfgsöndag 28 februari 2016

Angeläget: Caroline Engvall besöker Kumla

Angeläget


I slutet av april kommer Caroline Engvall till Vialundskolan i Kumla och pratar om nätet och de mörka krafter som finns där. Angeläget och viktigt att vi lyfter och tar tid till att prata om barn och ungas utsatthet på nätet även om det är svårt! 

Caroline är en författare som svarar snabbt vid kontakt och möter upp på ett oerhört engagerat sätt då det kommer till förfrågan om att föreläsa för våra ungdomar. Caroline går att boka via flera talarförmedlingar bl.a här: 

http://www.kvinnligatalare.se/caroline-engvall/


Caroline Engvall

MODIG RÖST FÖR UNGDOMAR 
Caroline Engvall är författare till de uppmärksammade böckerna 14 år till salu, Skamfläck, Skuggbarn och Virtuell våldtäkt. Hon föreläser om unga som använder sex som ångestdämpning, barn i svensk sexhandel samt konsekvenserna av spridda sexuella bilder och filmer på internet. Temat är genomgående vilka de utsatta barnen är, deras egna berättelser, samt hur vuxenvärlden kan se och hjälpa. Bland åhörarna finns alla som möter barn och ungdomar i sitt yrke.

fredag 26 februari 2016

Ta it-tempen på din skola!

Ta it-tempen på din skola och/eller i hela kommunen. 

Här: http://lika.skl.se

Du får fram ett diagram som visualiserar hur skolan/kommunen ligger till inom olika områden och dessutom en handlingsplan där åtgärder verkligen tydliggörs.

Smidigt och enkelt.

Att använda LIKA, it-tempen för skola och förskola

Verktyget består av indikatorer inom fyra olika områden:
  • Ledning
  • Infrastruktur
  • Kompetens
  • Användning

 

torsdag 25 februari 2016

Elevledda utvecklingssamtal

Elevledda utvecklingssamtal på Vialundskolan i Kumla vårterminen 2016 har rullat igång, gäller från och med denna termin för samtliga årskurser 6-9. Inför dessa samtal förbereder sig eleverna, i dialog med samtliga undervisande lärare, och detta dokumenteras i matris för respektive ämne(se nedan). Den formativa bedömningen utgör grunden i arbetet med de elevledda utvecklingssamtalen och är ett led i skolans arbete med att utöka elevernas delaktighet och möjlighet till ansvarstagande för sin skolgång.

Arbetet med de elevledda utvecklingssamtal har initierats av pedagoger på Vialundskolan och samordnas av förstelärarna, de första utvärderingarna visar på klart positiva resultat.

Detta sätt att arbeta med utvecklingssamtal leder till att eleverna tar ett grepp om sina studier och ytterligare involveras i sin egen inlärning.
Möjlighet ges till både elever, vårdnadshavare och pedagoger att ha en direkt dialog om respektive ämne då alla undervisande pedagoger finns på plats vid samtalet. 

Exempel från ett ämne nedan(idrott)
Samtalet resulterar i en framåtsyftande IUP. Denna läggs in i skolans lärplattform.

Mall nedan Copyright: Michael Pihl, idrottslärare på Vialundskolan 

Inför mitt utvecklingssamtal
För att du ska förstå ditt terminsbetyg bättre och veta vad det är du måste förbättra ska du fylla i, utifrån skolportalens bedömningar, matriserna nedanför.

Idrott & hälsa


F(visade inte tillräckliga kunskaper)
E
C
A

Förmåga 1

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang


Förmåga 2

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil


Förmåga 3

Genomföra och anpassas utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer


Förmåga 4

Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
                                                                                                           
Ej genomförda förmågor:_____________________________  Betyg:__________________

Det här behöver jag förbättra/utveckla under terminen:      
söndag 7 februari 2016

Tankekarta i matematik för eleven

Ur Fokusrapport dyskalkyli 2015:

Tankekarta för utredning:


Alternativt underlag i det formativa arbetet i matematikämnet med elever, tänker jag.
Varför då? Jo vid samtal med SPSM och i det kollegiala lärandet med matematiklärare på Vialundskolan kommer vi fram till följande:

- Vi behöver bli ännu mer specifika i våra samtal kring elevers starka sidor och vilka utvecklingsområden som finns. Det behöver bli tydligt för eleverna vilka delar som skapar helheten och ämnet vi kallar matematik.

- Vid våra elevledda utvecklingssamtal, och i det dagliga arbetet, måste eleverna känna att de äger och kan använda begrepp och ett språk om matematikämnet för att kunna ringa in och sätta upp mål.

- Överlämnande mellan skolår och stadier kan utvecklas. Ibland kan man vid överlämnande få höra att eleven "har allmänt svårt för matematik", utan att det blir mer specifikt än så, det är inte good enough. Hur tar vi tillvara och bygger vidare på de kunskaper som finns?

Vi diskuterade att använda tankekartan/mallen i det dagliga arbetet och tillsammans med eleverna göra en självskattning och på så sätt tydliggöra styrkor och utvecklingsområden.

Här kan man ta del av hela rapporten(som tankekartan är plockad från):

Fokusrapport - Dyskalkyli 2015, Stockholms läns landsting