Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 21 augusti 2015

Kollegialt lärande


Kollegialt lärande genom verksamhetsbesök

I år använder vi Lars Thorins mall som grund när vi gör observationer i verksamheten.
Fokus på elevernas delaktighet och inflytande.
Där har vi ett viktigt utvecklingsområde.
Nästa vecka kör jag igång!

https://lartho.files.wordpress.com/2012/11/observationsmall-i-kunskapssyn-i-grundskola-och-gymnasium.pdf

Erica

onsdag 5 augusti 2015

Elevernas delaktighet

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 


(LGr 11, Kap 1. Gy 11 Kap 1)
Tips:

Sju timmar om delaktighet och inflytande, material från skolverket:

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.228249!/Menu/article/attachment/20150422%20Instruktion%20till%20samtalsledare%20och%20dokumentationsansvarig.pdf

Delaktighet och inflytande:

Pernilla Kans planerar undervisningen tillsammans med sina elever | Pedagog Värmland