Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

onsdag 4 juli 2018

Systematiskt likabehandlingsarbete

Ny plan är framtagen utifrån vårterminens kartläggning där samtlig personal, elever och vårdnadshavare involverats. Tidskrävande, omfattande och väldigt viktigt arbete för våra ungdomars bästa.


Åtgärdstrappa: 

Grovplanering av årets arbete under ledning av trygghetsgruppen:    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar