Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 12 oktober 2012

Elevens val entreprenörer

Vialundskolans entreprenörer, åk 6 och 7, är numera Kumla biblioteks referensgrupp för ungdomar.
Framöver ska Vialundskolans entreprenörer(Elevens val åk 6 och 7) samla in ett underlag för att ytterligare förbättar bibliotekets aktiviteter, utbud mm för ungdomar.

Frågor som gruppen formulerade med bästa bibliotekarien Linda Ottosson Berg igår:

- Varför går du (inte) till biblioteket?

- Vad skulle få dig att gå till biblioteket oftare?

Ca 200 ungdomar ska få svara på dessa frågor och på kuppen lär vi oss hantera och använda excel.
 

 

Jiddra inte

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=tidigare_gangstern_patrik_pelosio_vande_pa_sitt_liv&videoid=1013469

Ska bli intressant att möta Patrik Pelosio på tisdag. Bästa sällskapet har man också, alla nior på Vialundskolan i Kumla.

Erica

onsdag 26 september 2012

Nostalgitrip
 
 


 
 
 
Vilka tider, vilka minnen, världen förändras!
 
Erica 

Riksdagsbesök med åk 9

Här kommer budgetpropositionen, härligt när man hamnar i händelsernas centrum vid riksdagsbesök.

Bra guidad tur, även här på nätet:
http://rundvandring.riksdagen.se/sv/

Erica
fredag 14 september 2012

Mörkrädd


 
 
Jag skulle gärna gå på spökvandring på Örebro slott med alla mina elever, men jag lägger mig platt och erkänner att jag är löjligt mörkrädd. Skulle bli något av en plåga för alla parter. Men för alla er andra, ta chansen:
 


tisdag 11 september 2012

Numera nöjd medforskare

Efter några dagar i sällskap med Herr och fru Scherp mfl. samt kollegor från hela Sverige så ser jag mig nöjt som medforskare kring frågor som rör Elever som medskapare i lärandeprocessen. Så intressant! ALLA pedagoger eller personal i andra verksamheter borde få göra detta, vi som kan sätta ord på våra frustrationer och problemområden och önskar arbeta på vetenskaplig grund, finna lösningar. Utvecklas tillsammans.

Jag tänker att jag nu äntligen får lära, får modeller för hur man samlar in underlag , tolkar och förhoppningsvis genomför förändringar som tar den svenska skolan vidare. Det där ordet, kvalitetsarbete, som är allting och behöver greppas, och då tänker jag att nu, i och med denna medforskning, så kan det bli mer verkstad utifrån mycket snack:) 

Blir en lärorik höst!
http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2011/12/02/nytt-krav-lagen-hur-gor-man-praktiken

http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2011/12/02/svaren-finns-egna-verksamheten

http://www.skolaochsamhalle.se/skola/ingrid-carlgren-vilken-forskning-behover-skolan-forskning-om-eller-i-skolan/

lördag 25 augusti 2012

Skolstartsfirande med guldkant!

När Monika Einarsson läste om att barnen på Finnerödja skola blev bestulna på 5 200 kronor som de fick in genom att sälja majblommor, startade hon en insamling. Igår lämnade hon över 7000 kronor till eleverna och pengarna sattes direkt in på föreningen Majblommans konto.


http://na.se/nyheter/laxa/1.1780661-insamling-ersatte-stulna-pengar

Härliga nyheter! Toppen att man firar skolstart med buller och bång, värmer ett pedagoghjärta, och att hela bygden ställer upp och gör förlust till vinst med gamla sommarlovsarbetsplatsen Carlssons Livs i spetsen!

Länge leve landsbygden!

Är lite speciellt stolt över kassören, tror det har att göra med släktskapet:) Mamma är bäst <3


Erica

Om sanningen ska fram...

...så åkte jag husvagn en gång under sommaren och det var inte enbart ett nöje för familjen, påstår min sambo. Jag tror han menar att jag var med alltså.  
...så kommer jag att beforska verksamheten jag är i och jag är inte en respekterad och specialiserad skolforskare som man väl skulle kunna tro då man läser detta. Föreläser däremot med målet att vara mitt i den pulserande verksamheten, verklighetsförankrad fortbildning. Lite snack och mycket verkstad, typ.
...så blev jag hysteriskt överdrivet och euforiskt lycklig(alltså pinsam för alla närvarande parter) när min grymma lilla tjej cyklade.  
...så har jag inte koll på min lön.
 
Jorå så att ungefär så är det väl om nu sanningen ska fram:) 
 
 
Erica
 
 

fredag 17 augusti 2012

High big five:)

Bild: Marianne Liljeberg

Läste Lärarnas tidning och diskuterade med kollegor under KUP-dagarna. Big five var det ju också ja! Sitter nästan i ryggmärgen(även om jag personligen missat benämningen The big five på förmågorna fram till för ett par månader sedan då jag lärdes upp på twitter)men tål att repeteras!

Styrdokumenten och jag står enade, inga konstigheter, bara smaska på med träning av och fokus på de fem viktigaste förmågorna. Lära för livet:

THE BIG 5
Analysförmåga
Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.
Kommunikativ förmåga
Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa
Metakognitiv förmåga
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.
Förmåga att hantera information
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5

måndag 13 augusti 2012

Fem mål för mig ht 2012!

Fem punkter som jag vill jobba mer med/kring det kommande läsåret:

1. Planera med eleverna, elevernas delaktighet.

Frågor att diskutera med eleverna vid uppstart av arbetsområde:
  • Vilka mål har vi tänkt oss att jobba mot?
  • Vilken mening finner vi, i ett livsperspektiv sett, med att nå dessa mål?
  • Hur har vi tänkt oss att nå målen(alla behöver inte göra lika)?
  • Hur mäter vi måluppfyllelse?
  • Hur tänker vi då det kommer till tidsåtgång och deadline?
Elevernas delaktighet i den egna lärprocessen är bärande, formativ bedömning, på så sätt tar vi lärandet vidare till nya nivåer. Ibland är det så mycket enklare att sitta hemma på sin kammare och planera vad vi ska göra, hur vi ska göra, vilken tidsåtgång som gäller och hur jag säkerställer måluppfyllelse. Då kan jag som lärare känna att jag har koll på vilka mål som betats av och att det sker på ett effektivt sätt så att jag hinner med min pedagogiska "att göra lista", alla mål i Lgr 11. Det jag egentligen planerar är kanske ett icke demokratiskt arbetssätt.

2. Lära av och med eleverna

En pedagog behöver inte vara ett levande uppslagsverk. Jag kan omöjligt vara "bäst" t.ex. på den nya tekniken, i ett sällskap med 30 tonåringar, de kommande 30 yrkesåren i mitt liv. Låt eleverna inta rollen som kunskapsförmedlare! Vi pedagoger är i en lärande organisation vilket är en process och det är inte enbart eleverna förunnat att ta sitt lärandet till nya nivåer. Jag ska ta emot och lära av den nya generationen!

http://www.frokenrosenkvist.blogspot.se/2011/09/det-har-borde-jag-kunna.html

:)   :P  _O_  *-* 

3.  Prata även om det svåra.

Verkligheten är inte bara vacker och rolig. Livet är inte bara lätt och alltid möjligt att styra dit man vill. Oväntade och hemska saker händer. Skolan får inte bli en skyddad verkstad där en alternativ värld till den verkliga levs och lärs.
http://www.vias35or.blogspot.se/2011/08/norges-sak-ar-var.html

4. Ha ett vidöppet klassrum

 Vår föränderliga värld och att lära för livet, där måste fokus ligga. Skolan och klassrummet ska vara en del av vår globala värld. Att som elev känna helheten, delaktigheten och möjligheten att få göra skillnad och vara med och påverka, det är viktig livskunskap. Viktiga ord: Empati, ödmjukhet och demokrati. Vi måste ha dörren på glänt till omvärlden eller förresten jag bör nog satsa på att ha den vidöppen. Världen i klassrummet och klassrummet i världen.
Kreativitet och empati: http://na.se/nyheter/kumla/1.968410-elever-gor-spel-till-barn-i-uganda
Hållbar utveckling: http://issuu.com/klass7c/docs/tjing_tidning_pdf
Samarbete med närsamhället: https://epost.kumla.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://docs.google.com/leaf?id=0B3YIxSUTL0coOGNlNGM5MTktNTVlYi00OTI4LWFmZTItZGRjYzhhNWI2MTI3%26hl=en%26invite=CJ_rm5MI%26authkey=CNKhkpAM

5. Det entreprenöriella lärandet

Det entreprenöriella lärandet är väl just de fyra punkter jag staplat upp ovan men också så mycket mer än så. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt och får därför bli den avslutande punkten i denna vågalista.
Jag som pedagog måste visa på att förmågor går att träna, eller kanske mer riktigt uttryckt få eleverna att se hur de kan träna upp olika förmågor. Vi ska investera i framtiden genom att lära för den föränderliga värld vi kommer att möta. Kreativitet, nytänkande, ansvarstagande, självkänsla, självsäkerhet osv det är ju fantastiska möjligheter som ligger framför oss om vi lär för livet i en (skol-)miljö där vi tränas i och tror på vår egna ta-sig-församhet och vår personliga och globala hållbara utveckling.

Allt är möjligt eller ingenting är omöjligt, whatever! Vi ska sikta högt och skulle vi misslyckas så lär vi lära av det också.

Just nu är den pedagogiska tanken milt sagt ostrukturerat för att inte säga allt igenom rörigt men viljan till att öppna nya dörrar finns! Nytt läsår och nya möjligheter! Välkommen höstterminen 2012!

Erica :)

tisdag 7 augusti 2012

Återkommer hoppas jag...

Läxor är hett!

Bra de!

Anne-Marie Körling har gett oss ett fantastiskt bra underlag att använda då vi vill diskutera, reflektera och fundera över/kring läxor. Kollegialt lärande på flera plan! Tack än en gång för att du delar med dig Anne-Marie! Du är givmild! Jag hoppas få återkomma, återkoppla, efter givande diskussioner!

Twitter är fantastiskt! För er som inte är där ännu, PROVA. Man får speedfortbildning, blir uppdaterad så mycket man vill och orkar plus att man kan nätverka på valfri nivå. Man kan bli ihop och göra slut, bara sådär! Min upplevelse är att det finns mängder med duktiga pedagoger i flödet som man knappast vill förlora ur siktet, så jag gör sällan slut:) 
 

Anne-Marie Körling@Korlingsord
Hej HOPP : LÄXORNA! Tankar om dem och frågor att diskutera i kollegiet!
Vilket bra underlag du gett oss för att kunna ha givande diskussioner om läxor ht 2012. Tack:)

Återkom gärna.

måndag 6 augusti 2012

Edcamp-pedagogiskt knytkalas!


Den 21 aug kl 16.00 drar vi upp riktlinjerna för Edcamp i Örebrotrakten läsåret 2012/2013.

Planeringsmöte går av stapeln på Vialundskolan i Kumla.

Alla råd och tips välkomnas!

Finns en hel del att läsa på : www.edcamp.se
Många duktiga pedagoger i vårt avlånga land har deltagit och arrangerat edcamp tidigare och nu hänger vi på vågen! Lärandet i fokus, såklart!

Ett pedagogiskt knytkalas väntar oss, gott kommer det bli:)

Erica Rosenkvistsöndag 29 juli 2012

Vilket intresse!

Intresset och engagemanget för Kumlas skolor och lärarnas jobb(mm) är stort i kommunen.
Många som reagerar och kommenterar på varierande sätt och olika nivåer.
Bra när frågor om skola och utbildning får ta plats i media :)

http://na.se/nyheter/kumla/1.1749134-s-lonen-ar-inte-allt

http://na.se/nyheter/kumla/1.1749133-turbulent-lararsituation-infor-hostens-skolstart

http://www.kumlanytt.se/nyheter.php?subaction=showfull&id=1343399396&archive=&start_from=&ucat=1,10

Erica

Läxor :) eller :(

Just nu pågår en intressant debatt/diskussion om läxor och i många fall kommer den att handla om att läxor är någonting gammalt och förlegat, negativt. Jag vet inte riktigt vad jag tycker men sammanställer ändå en del av mina oklara och ostrukturerade tankegångar här på bloggen.

För eller emot läxor? Nja, det vill jag inte riktigt svara på för är det så vi ska tänka? Vi pedagoger jobbar med människor och lärprocesser och kan inte ha en färdig pedagogisk modell för vilka metoder eller sätt som rätt eller fel, utvecklande eller nedbrytande då det kommer till kunskapsinhämtning och lärandeprocesser, eftersom individualiseringen kräver motsatsen. Och världen förändras. Statiskt tänk får gå bort.   

Vad är det vi lägger i begreppet läxor eller hemarbete? Handlar det om korvstoppning, att läsa 20 sidor i en bok och memorera det för att kunna visa fröken på att man kan lära sig saker utantill eller är det en diskussion som fortsätter på twitter efter lektionens slut bara för att intresset finns och elev eller lärare uppmanar till det? Är det något frivilligt eller påtvingat, morot eller piska? Är det förberedelse för en kommande lektion eller är det repetition och efterarbete? Intervju med mormor om pensionssystemet, spioneri på stan inför arbete om könsroller, kommentera klasskamratens författarblogg, kolla partiledardebatt...

Jag kan inte säga att jag tycker hemarbete är fel.

Jag inte heller säga att allt hemarbete är rätt och nödvändigtvis sker i hemmet som ordet i sig signalerar.

Flipped classroom, ska vi se tankarna som finns där som att man gör en del hemarbete för att få ut mer av tiden/lektionerna i skolan? Jag själv måste bli bättre insatt för att kunna svara på det. Det vill och ska jag lära mig mer om, ger mig själv en liten läxa där helt enkelt!

Funderar vidare...

Erica :)


Bildtext: Logga tillverkad på fritiden av elev i klass 9c på Vialundskolan då vi arbetade med tema Hållbar utveckling, är himla osäker på om det var en läxa eller ej, men bra blev det!

Bild: Benjamin Holm 

    

tisdag 24 juli 2012

Edcamp planeringsmöte

Den 21 augusti 16.00 har vi planeringsmöte för Edcamp(när och var det blir av bestäms då).

Mötet hålls på Vialundskolan i Kumla! Intresserad att delta? Hör av dig!

Vi är alla eniga, Edcamp behövs och nu är det Närkes tur att dra i detta!

EricaPimpa Kumla kommun!

I höst ska vi ha tema demokrati på Vialundskolan. Under perioden ska vi besöka vår riksdag och inför eller efter det besöket finns ju perfekt material att finna/hämta, rundvandring i Riksdagen via nätet, på nätet:  http://rundvandring.riksdagen.se/  Som förberedelse, repetition, genomgång för de som eventuellt inte kan följa med på resan osv.

Detta måste ju Kumla kommun SJÄLVKLART apa efter, härma är bra!


Jag föreslår att elever på Vialundskolan, kanske grymma klass 9c, ordnar med en nätrundvandring då det kommer till Kumla kommun. Kanske även detta med kunskapsspel på kommunens hemsida kan vara något för att anpassa informationen till allas nivå(vuxnas och barns). Jag tänker att det där att pimpa upp Kumla kommuns hemsida och då hur kommunen styrs för att få till en mer barn och ungdomsanpassad sida säkert går att kombinera med PIM 5. I speedforbildande twitter så diskuterade vi just PIM igår och behovet av att gör det lite mer HOT.

Den 17 september är alla nior på Vialundskolan varmt välkomnade till kommunfullmäktige i Kumla, måntro får vi intervjua, fotografera, dokumentera osv lite då?

Demokrati kräver information för alla på alla nivåer och där kan krativitetseliten, våra barn och ungdomar, tillföra mycket. Släpp in oss på hemsidan, så kan vi bli bäst i Sverige på att erbjuda alla kommuninnevånare och övriga, lärande och kunskap om hur en kommun fungerar och styrs! Demokrati i sin renaste form! 

Erica :)

onsdag 4 juli 2012

Edcamp i Örebro!!!

Twitter är fantastiskt, vilket flöde av kunskap!

Snacka om att kunna nätverka! Är man sugen på att kasta sig ut och prova/göra lite nytt så är det bara att slänga ut en blänkare på twitter. Om t.ex. Edcamp som jag hört en del om och verkligen vill delta på/i och arrangera i Närke, kanske Örebro eller Kumla.  Vi behöver det! Knytkalas i lärande:  http://edcamp.se/Inspirationen fanns så klart på twitter(länk), så jag vill åka till Linköping 4 oktober!

Edcamp Linköping 4 okt, en okonferens för lärare.
Tycker du om att diskutera skolutveckling tillsammans med andra pedagoger? Har du erfarenheter från skolan som du vill dela med dig av?
Anmäl dig till Edcamp Linköping den 4e oktober kl 15-18 på Fridtunaskolan i Linköping.
Till anmälan
Är du nyfiken och vill veta mer? Följ #EdcampLkpg på twitter.

När, var och hur ska vi ha Edcamp i Örebro/Kumla? Nu kör vi! Vi gört, som en sprudlande pedagog skrev på twitter! 


En blomma säger mer än tusen ord

Malin Rosenkvist, även kallad lillasyster, jobbar vidare.

Throughout the month of July 10% of the purchase price of the NEXT Flowers charity bouquet of the month will go to StareheFuture. So we urge you all to brighten someone's day with this wondeul bouquet and help plant a future for children from impoverished backgrounds in Kenya.

A blooming pink and purple bouquet! Seasonal gladioli and lisianthus are complemented with roses, stocks and germini. Vase not included. Next will donate 10% of all sales of this bouquet to the StareheFuture Appeal to provide a first class education to the brightest children from poor backgrounds in Kenya, so that they can flourish and grow into the leaders of tomorrow. Visit www.starehe.org for more information. Registered Charity Number 1035323.


July

Erica

måndag 25 juni 2012

Mer "hängerihop" !

http://www.lararnasnyheter.se/origo/2012/01/22/skippade-matematiken

MANO, länken ovan. Intressant tänk, entreprenöriellt, att lära för livet och förstå ämnet i verkliga livet. Den viktiga kunskapen. Så tänker jag:)

Ämnen i skolan blir ibland bara namn för att kategorisera och sortera. Ett sätt för oss som jobbar i skolan att reda ut och "ha ordning och reda" på vem som gör vad och när. Det verkliga livet är alla ämnen i en enda härlig röra, eftersom allt ju hänger ihop. Vill ha mer av "hängerihop" i skolan!

Erica

lördag 23 juni 2012

Sårbara platser

Dags för lite geografi i slutet av terminen och klass 8c valde ut följande mål att arbeta mot:

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

    • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur och kulturlandskapey.
  •  På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  •  
  • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

 

Efter en fundering och diskussion kring lärandet inom detta område så var de flesta eniga om att redovisning skulle ske på lite olika sätt.

Platser som valdes ut: Mexico city, Saharaöknen, Mexikanska golfen, Haiti, Chile, Japan, Aralsjön, Calefornien, Holland, Antarktis, Barriärrevet osv.

Beskriv platsen(befolkningstäthet)
Varför är platsen sårbar. Vad utgör hotet?
Vilka blir konsekvenserna?
Hur förebygger man de risker som finns?
Bekanta sig med GIS
Källor(källkritik)


Ett arbete:
https://skydrive.live.com/?sc=documents#!/view.aspx?cid=2C4A29542E08941B&resid=2C4A29542E08941B%21151

tisdag 19 juni 2012

Spännande läsår framför oss!

Många spännande möten under läsåret som gått!
www.lyftalarare.se ser fram emot ett nytt läsår och många nya möten 2012/2013! 


Föreläsningar med fokus på entreprenörskap och/eller internationalisering!

"Bra föreläsare" " Tydligt och bra med konkreta tips " "Intressant"
"Inspirerande - nu vill jag prova nytt"
" Gav massor av idéer till mig och min verksamhet"  

söndag 3 juni 2012

Entreprenöriellt lärande

Elevstyrt lärande mitt i verkligheten som kombineras med formativ bedömning och såklart kollegialt lärande. Det är min godispåse på jobbet det, bitar av allt som ingår i att ha ett pedagogiskt förhållningssätt som är entreprenöriellt.

Ser fram emot möten i vår och höst med pedagoger som vill komma vidare i sitt tänk kring entreprenöriellt lärande . Entreprenörskap löper snart som en röd tråd genom vårt skolsytem! www.lyftalarare.se


Bacause we are worth it:)

Erica Rosenkvist
 

lördag 26 maj 2012

I have a dream...


Vi har en schemagrupp på skolan som jag ingår i.

Jag vill göra en schemarevolution.

Schemat ser likadant ut år efter år och vi behöver, måste,  tänka nytt, göra nytt och våga kasta oss ut i det okända. Vi äger inte tiden, vi styrs av tillgången på idrottshallar, slöjdsalar, minuter hit och dit osv.  

Vi måste få bort snuttifieringen i skolan, tänka block och sammanhang med hela det omkringliggande närsamhället och världen. Entreprenöriellt. Lärandet i en lärande organisation, det borde vi äga på!

Blev skitavis på lärare på twitter som berättade att de börjar med ett blankt schema som de bygger upp tillsammans vid terminens start, elever och arbetslag, som ett team. Självklart! Vem vill bara bli styrd och inte få vara med och styra, ett helt läsår, typ halva livet om man är tonåring.

I have a dream...

Erica

tisdag 22 maj 2012

Familjeproblem!
Nu har storasyster i familjen blivit trött på att alla i familjen inte sköter sina sysslor.

Hon är mammas tjej och tar tag i problemen!

Go girl! 

Härligt när man blir skrivkunnig och kan vara med och förändra världen på ett nytt sätt :)

Erica
fredag 11 maj 2012

Sydafrikanska gäster

Igår kom våra Sydafrikanska gäster till klass 8c på SO-lektionen och vi fick oss serverat en redovisning om kultur, sevärdheter, School of Hope i Kapstaden osv. Det är fascinerande hur lärandet fullkomligt flödar i klassrummet vid ett tillfälle som detta. Lärande i kubik, intresset för andra människor lägger grunden och insikten om att vi alla har så mycket gemensamt.

Jag skulle kunna välja att se något helt annat, men kan kommunikation och möten mellan ungdomar från Sverige och Sydafrika vara något annat än succé? Diskussioner på engelska om fotboll, på en nivå där jag knappast hade mycket att tillföra, härligt att skåda!

Idag kommer våra gäster att vara med på PI åk 6 lektion i Entreprenörskap. Vi hoppas att kunna skicka med våra elever från Sydafrika lite av oss, Vialundskolan och Sverige, tillbaka till Kapstaden i filmform.

Så filmning och redigering på schemat idag, ett samarbete mellan elever på Vialundskolan och elever på School of Hope, kan det bli bättre?

Erica 

lördag 5 maj 2012

Vias 35:or: Klass 8c forskar!

Vias 35:or: Klass 8c forskar!: På måndag åker klass 8c och flera andra klasser på Vialundskolan till Kvarntorpshögen, där ska vi inleda ett arbete som innebär att eleverna...

HEN - framtiden i tablettform!Eleverna i klass 6c jobbar med media. De gör just nu reklamfilmer som redovisas(förhoppningsvis här på bloggen) när redigeringen är klar(pågående arbete).

Uppgiften: Reklam i framtiden, tänk innovativt, hur kan den se ut, vilka varor/tjänster kommer erbjudas?

Jo, det kommer att finnas ett piller, en produkt som heter HEN.

Med tabletten HEN så kan du växla mellan könen, för alla vill väl vara man/kvinna ibland!

Innovativt!
Krativt!

Love it!

Glöm inte var du hörde det först! 6c Vialundskolan Kumla :)

Erica Rosenkvist

tisdag 1 maj 2012

Forskning i skolan

Jag är övertygad om att fler lärare borde få möjligheten att forska i skolan, i kombination med fast förankring i verksamheten genom fortsatt arbete i skolan. Skolverket ägnar sitt senaste nyhetsbrev åt just det temat: Forskning för skolan, http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.3364/2.6039

Ses vi till hösten? Låt oss beforska vår verksamhet!

Systematisk kunskapsbildning utifrån vardagsarbetet (15 hp)
http://www.kau.se/utbildning/kurser/PEGB39

lördag 28 april 2012

I skolans källare...

...har jag hört att det var fritidsgård förr i tiden!

Perfekt ställe att spela in skräckfilm på år 2012!