Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

söndag 20 oktober 2013

Forskning i klassrummet

...eller i verksamheten som inte alltid behöver vara ett klassrum tänker jag.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/bok-om-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet-i-praktiken-1.208305