Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

onsdag 5 juli 2017

Skolans rutiner och systematiska kvalitetsarbete

Nu är vår reviderade Vialundsguide 17/18 klar
 
Utifrån Vialundskolans systematiska kvalitetsarbete och då främst personalens analys av resultat, intervjuer och enkäter + kollegialt arbete och lärande, arbetas årligen fram en Vialundsguide.
 
Här tydliggörs bl.a. skolans rutiner och struktur samt kommande läsårs systematiska kvalitetsarbete. 
Personalen lyfter i årliga utvärderingar fram guiden som en av skolans framgångsfaktorer då det kommer till att skapa struktur, rutiner och ett medvetet arbete med att ständigt utveckla undervisningen och verksamheten.
 
Dokumentet i sin helhet finns att tillgå på Kumla kommuns hemsida(Barn- och utbildning - grundskolor-Vialundskolan).
 
Eller klicka på länken: Vialundsguiden på Kumla kommuns hemsida
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar