Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 31 januari 2014

Sambedömning

Nytt material från skolverket.

Exempel på hur man kan gå tillväga för att sambedöma i skolan.
Vi är många som behöver bli bättre på det, utveckla oss!
VIKTIGT.

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3172
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar