Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

måndag 30 december 2013

Studie- och yrkesvägledningen är en fråga för hela skolan

Studie- och yrkesvägledningen är en fråga för hela skolan

Nu finns nya allmänna råd att läsa. Fokus studie- och yrkesvägledning. 

Vårterminen 2014 innebär att en Styrgrupp syv startas i Kumla kommun, det kommer bli bra och leda kommunen framåt! Våra studie- och yrkesvägledare är en, emellanåt outnyttjad, kraft och resurs. Då vi sätter ord på vad uppdraget innebär så är vi en bit på väg och kärnan ligger i just tänket att detta är en fråga för HELA skolan.. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/stod-i-arbetet/allmanna-rad-1.212262

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar