Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

lördag 24 juni 2017

Puls för lärande

Puls för lärande på Vialundskolan
 
Från och med höstterminen 2017 har samtliga elever på Vialundskolan 7-9 rörelse på schemat fem dagar i veckan. Vi har utökat pulsen med en årskurs per läsår sedan 2015 och nu är ÄNTLIGEN alla elever involverade. Detta innebär två pass i idrott och tre så kallade pulspass, per vecka, för våra elever. Utöver obligatoriska idrottslektioner och pulspass kan eleverna på Vialundskolan även välja att ha elevens val Hälsa och idrott. Kring dessa pass samverkar elevhälsan med pedagoger för ett helhetsperspektiv kring mående, hälsa och rörelse.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/har-testar-svt-reportern-pulspass


Hela kollegiet på Vialundskolan nyttjade del av KUP-dagar nu i juni 2017 till att praktisera pulspass under ledning av idrottslärarna. Alla pedagoger, som vill och önskar, deltar på pulspassen under sin arbetsplatsförlagda tid under kommande läsår. På detta sätt erbjuder skolan utökad friskvård och idrottslärarna har vid utvärdering fått mycket positivt respons från eleverna då fler pedagoger tagit aktiv del i passen.

Forskningen är enig och även regeringen går på Vialundskolans linje:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/samling-for-daglig-rorelse
http://www.lb07.se/uploads/File/klubben/2012/bunkefloprojektet.pdf
https://urskola.se/Produkter/195106-UR-Samtiden-Pulstraning-och-inlarning-Pulstraning-okar-inlarning
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar