Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

lördag 3 juni 2017

Forskningsbaserat arbetssätt
På Vialundskolan arbetar vi vidare med att utveckla vår undervisning, höstterminens konferensschema och KUP-dagar fylls med arbete kring:

  • BFL-formativ bedömning
  • Kollegialt lärande i ämneslag, arbetslag och lärgrupper
  • Elevledda utvecklingssamtal
  • Arbete med vår relationskompetens och framgångsrikt motiverande arbete

Höstens KUP-dagar inleds med Christian Lundahl och vi hoppas på ett långsiktigt samarbete med Örebro universitet med utgångspunkt i vårt Puls för lärande.

Vårt arbete summeras väl i bild nedan plockad från Skolverkets hemsida:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar