Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 1 maj 2015

Värdeord på Via

Personalen på Vialundskolan utvärderar hur det arbetats med värdeord i olika grupper och klasser.

Perfekt att använda www.govote.se för känsla av delaktighet och direkt återkoppling på gruppens tankar om pågående arbete.

Då det kommer till resultat så har skolan en mycket positiv utveckling. Enligt elevenkät i åk 8 (år 2014) upplevde 48 % av eleverna att de vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena, år 2015 är siffran 67 %.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar