Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

tisdag 14 april 2015

Systematiskt kvalitetsarbete

Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör?
Hans-Åke Scherp står för det uttalandet om än i mer värmländsk form. Frågan låter så enkel och okomplicerad men utgör grunden till något som är ganska komplext, nämligen skolans systematiska kvalitetsarbete.

Vi skolledare har det yttersta  ansvar för att utveckla verksamheten och se till att alla barn får hög kvalitet på sin undervisning. Och hur säkerställer vi då det? Jo, genom att ständigt pågående arbete med att förbättra undervisningens kvalitet. Det låter enkelt men är minst sagt svårt.

Här nedan har vi pågående läsårs-plan för min verksamhets kvalitetsarbete.
Vi är på rätt väg men vill vidare. Vi har gått från informationsmöten till pedagogiska samtal.
Dags nu att ta sig an analysen och bli riktigt vass på den. Lars Thorins blogg och bok samt Jan Håkansson bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem är tips på vägen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar