Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

måndag 13 augusti 2012

Fem mål för mig ht 2012!

Fem punkter som jag vill jobba mer med/kring det kommande läsåret:

1. Planera med eleverna, elevernas delaktighet.

Frågor att diskutera med eleverna vid uppstart av arbetsområde:
  • Vilka mål har vi tänkt oss att jobba mot?
  • Vilken mening finner vi, i ett livsperspektiv sett, med att nå dessa mål?
  • Hur har vi tänkt oss att nå målen(alla behöver inte göra lika)?
  • Hur mäter vi måluppfyllelse?
  • Hur tänker vi då det kommer till tidsåtgång och deadline?
Elevernas delaktighet i den egna lärprocessen är bärande, formativ bedömning, på så sätt tar vi lärandet vidare till nya nivåer. Ibland är det så mycket enklare att sitta hemma på sin kammare och planera vad vi ska göra, hur vi ska göra, vilken tidsåtgång som gäller och hur jag säkerställer måluppfyllelse. Då kan jag som lärare känna att jag har koll på vilka mål som betats av och att det sker på ett effektivt sätt så att jag hinner med min pedagogiska "att göra lista", alla mål i Lgr 11. Det jag egentligen planerar är kanske ett icke demokratiskt arbetssätt.

2. Lära av och med eleverna

En pedagog behöver inte vara ett levande uppslagsverk. Jag kan omöjligt vara "bäst" t.ex. på den nya tekniken, i ett sällskap med 30 tonåringar, de kommande 30 yrkesåren i mitt liv. Låt eleverna inta rollen som kunskapsförmedlare! Vi pedagoger är i en lärande organisation vilket är en process och det är inte enbart eleverna förunnat att ta sitt lärandet till nya nivåer. Jag ska ta emot och lära av den nya generationen!

http://www.frokenrosenkvist.blogspot.se/2011/09/det-har-borde-jag-kunna.html

:)   :P  _O_  *-* 

3.  Prata även om det svåra.

Verkligheten är inte bara vacker och rolig. Livet är inte bara lätt och alltid möjligt att styra dit man vill. Oväntade och hemska saker händer. Skolan får inte bli en skyddad verkstad där en alternativ värld till den verkliga levs och lärs.
http://www.vias35or.blogspot.se/2011/08/norges-sak-ar-var.html

4. Ha ett vidöppet klassrum

 Vår föränderliga värld och att lära för livet, där måste fokus ligga. Skolan och klassrummet ska vara en del av vår globala värld. Att som elev känna helheten, delaktigheten och möjligheten att få göra skillnad och vara med och påverka, det är viktig livskunskap. Viktiga ord: Empati, ödmjukhet och demokrati. Vi måste ha dörren på glänt till omvärlden eller förresten jag bör nog satsa på att ha den vidöppen. Världen i klassrummet och klassrummet i världen.
Kreativitet och empati: http://na.se/nyheter/kumla/1.968410-elever-gor-spel-till-barn-i-uganda
Hållbar utveckling: http://issuu.com/klass7c/docs/tjing_tidning_pdf
Samarbete med närsamhället: https://epost.kumla.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://docs.google.com/leaf?id=0B3YIxSUTL0coOGNlNGM5MTktNTVlYi00OTI4LWFmZTItZGRjYzhhNWI2MTI3%26hl=en%26invite=CJ_rm5MI%26authkey=CNKhkpAM

5. Det entreprenöriella lärandet

Det entreprenöriella lärandet är väl just de fyra punkter jag staplat upp ovan men också så mycket mer än så. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt och får därför bli den avslutande punkten i denna vågalista.
Jag som pedagog måste visa på att förmågor går att träna, eller kanske mer riktigt uttryckt få eleverna att se hur de kan träna upp olika förmågor. Vi ska investera i framtiden genom att lära för den föränderliga värld vi kommer att möta. Kreativitet, nytänkande, ansvarstagande, självkänsla, självsäkerhet osv det är ju fantastiska möjligheter som ligger framför oss om vi lär för livet i en (skol-)miljö där vi tränas i och tror på vår egna ta-sig-församhet och vår personliga och globala hållbara utveckling.

Allt är möjligt eller ingenting är omöjligt, whatever! Vi ska sikta högt och skulle vi misslyckas så lär vi lära av det också.

Just nu är den pedagogiska tanken milt sagt ostrukturerat för att inte säga allt igenom rörigt men viljan till att öppna nya dörrar finns! Nytt läsår och nya möjligheter! Välkommen höstterminen 2012!

Erica :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar