Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 17 augusti 2012

High big five:)

Bild: Marianne Liljeberg

Läste Lärarnas tidning och diskuterade med kollegor under KUP-dagarna. Big five var det ju också ja! Sitter nästan i ryggmärgen(även om jag personligen missat benämningen The big five på förmågorna fram till för ett par månader sedan då jag lärdes upp på twitter)men tål att repeteras!

Styrdokumenten och jag står enade, inga konstigheter, bara smaska på med träning av och fokus på de fem viktigaste förmågorna. Lära för livet:

THE BIG 5
Analysförmåga
Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.
Kommunikativ förmåga
Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa
Metakognitiv förmåga
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.
Förmåga att hantera information
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar