Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

måndag 6 februari 2012

Checklista

.....mycket positiva och tillmötesgående har bank och arbetsförmedling i Kumla varit då vi i skolan önskar samarbete för att våra elever ska lära för livet : ) Ingenting vore möjligt utan vår studie och yrkesvägsledare som helt enligt Lgr 11(se nedan) supportar oss pedagoger!

Tema: Pengarna och Livet

Ett ämnesövergripande arbete i klass 8c


Vi mentorer har skapat familjer. Eleverna har ansvar för deras budget.
Familjernas liv förändras drastiskt under de kommande veckorna med byte av boende(husvisning), arbetslöshet(besök på arbetsförmedlingen)...ALLT kan och kommer att hända!

Kombinerat med detta jobbar vi med CV, arbetslivsstudier och skapande skola med fokus på livet efter grundskolan och våra elevers framtida val och de val som de står inför.


CHECK-lista nedan, direkt plockad från våra styrdokument!

Från Lgr 11, del II:
2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN

Skolans mål är att varje elev
• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, CHECK
• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings-och kulturliv, och CHECK
• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. CHECK
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
• verka för att utveckla kontakter med kultur-och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och CHECK
• bidra till att elevens studie-och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. CHECK
Läraren ska
• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och CHECK
• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. CHECK
Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och CHECK
• vara till stöd för den övriga personalens studie-och yrkesorienterande insatser. CHECK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar