Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 11 maj 2018

Professionernas utvärdering och analys


Den 13-15 juni arbetar vi med läsårsanalys.

Terminsavslutning och samlat arbete med resultat-analys och åtgärder närmar sig.
Elevhälsan utvärderar sina insteg (se dok mina elevhälsoinsatser nedan) och pedagoger arbetar med individuell betygsanalys(se dok betygsanalys för läsåret...) vilket innebär att alla gör sig redo för gemensamt arbete på skolnivå.

Elevhälsans främjande och förebyggande arbete möjliggörs då det planeras in i dialog, elevhälsa-pedagoger, och vi arbetar mot att minska akututryckningar. Konferensschemat spikas och rutiner revideras. Detta innebär också att ledningen på skolan har ett gott underlag till upprättande av kommande läsårs verksamhetsplan.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar