Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

torsdag 15 februari 2018

Utvecklingsområden vt 2018

Fokusområde utifrån:
  • Bedömning av skolans kvalitet(Thorin)

  • Skolinspektionens enkät ht 2017

1.    Elevernas lust att lära            

Hur skapar vi lektioner som väcker elevers nyfikenhet, kreativitet och lust att lära?


2.    Argumentation och kritiskt tänkande        

Hur uppmuntrar vi och skapar utrymme för gemensam diskussion, reflektion och kritiskt tänkande i undervisningen? 


3.    Veta vad som krävs (strategi 1)                                  

”Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår”


4.    Normer och värden

Hur arbetar vi förebyggande och främjande med fokus på respekt för varandras olikheter?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar