Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

måndag 8 maj 2017

Tjänstefördelning inte statisk

Liksom resten av Sveriges skolledare ägnar vi oss just nu åt tjänstefördelning och organisation inför kommande läsår. Framöver ska vi arbeta ännu mer medvetet med reparationsveckor, ämnesövergripande arbete, ökad relationskompetens och använda oss själva i personalstyrkan som resurser för våra elever. Målet är att alla elever ska få ligga i sin personliga framkant och med synen att hjärnan är en muskel som kan tränas upp finns bara möjligheter.

Under veckans APT har vi tillsammans tittat på, och tagit del av, Lina Axelssons tankar kring resursanvändning. Kollegiet ser utifrån detta tydliga utvecklingsområden och Vialundskolan är priviligierad med pedagoger, elevhälsoteam och hel personalstyrka som inte vill fastna i ett statiskt schema och orubblig tjänstefördelning. Vi tar med oss det i kommande junidagars arbete med resultatanalys och planering av kommande läsårs systematiska kvalitetsarbete.

Länk vi tittade på nedan:
Rektor Lina har ordetInga kommentarer:

Skicka en kommentar