Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

onsdag 12 april 2017

Elevhälsans arbete mot målen

Elevhälsan ska, enligt 2 kap. 25 § Skollagen, främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 
Ett första steg i arbetet är att på EHT kartlägga och analysera vilka insatser under läsåret som inneburit stöd för elevernas utveckling. Syftet med elevhälsans arbete är att eleverna ska nå målen.  

Ofta arbetar elevhälsan med ohälsa och akuta insatser, målet är att elevhälsan och hela skolan ska ha fokus på ett mer proaktivt arbete. 

Under kommande veckor startar Vialundskolan upp sitt arbete med kartläggning och analys av resultat för att kunna planera kommande läsårs förebyggande, främjande och åtgärdande arbete. 
Dokumentet ovan genomförs individuellt av professionerna i EHT och är ett förarbete till hela personalens arbete med analys av resultat.

Ovan dokument som Kumla kommuns elevhälsa kommer att arbeta igenom under kommande utbildningsdagar. Diskussionsfrågan efter att ha arbetat igenom dokumentet är: 
Hur utvecklar vi på skolorna det tvärprofessionella arbetet med eleverna? 

Skolan och kommunens arbete med att utveckla elevhälsans proaktiva teamarbete har inspirerats av föreläsning med Gudrun Löwendahl Björkman, för mer information om denna föreläsare och specialpedagog se här:
http://www.glbatgardsprogram.com/Presentation.aspxInga kommentarer:

Skicka en kommentar