Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

lördag 18 juli 2015

Prisad undervisning

Det är svårt att förstå hur vi tänker oss skapa en helhet i lärandet när vi fortsatt delar upp skoltiden i ett antal minuters-pass och då ägnar oss tillfullo åt något som plockats ut från helheten. Vi zoomar in men när zoomar vi ut och intar helhetsperspektivet? Mer av det som beskrivs i skolvärldens artikel är att önska. Hur kommer fler av oss pedagoger dit?

 http://skolvarlden.se/artiklar/prisas-sin-fysikundervisning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar