Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 30 maj 2014

Tillitsfullt klimat och inkludering

Skolverket pratar INKLUDERING.Heterogenitet i en grupp är en tillgång!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar