Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 12 oktober 2012

Elevens val entreprenörer

Vialundskolans entreprenörer, åk 6 och 7, är numera Kumla biblioteks referensgrupp för ungdomar.
Framöver ska Vialundskolans entreprenörer(Elevens val åk 6 och 7) samla in ett underlag för att ytterligare förbättar bibliotekets aktiviteter, utbud mm för ungdomar.

Frågor som gruppen formulerade med bästa bibliotekarien Linda Ottosson Berg igår:

- Varför går du (inte) till biblioteket?

- Vad skulle få dig att gå till biblioteket oftare?

Ca 200 ungdomar ska få svara på dessa frågor och på kuppen lär vi oss hantera och använda excel.
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar