Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

tisdag 11 september 2012

Numera nöjd medforskare

Efter några dagar i sällskap med Herr och fru Scherp mfl. samt kollegor från hela Sverige så ser jag mig nöjt som medforskare kring frågor som rör Elever som medskapare i lärandeprocessen. Så intressant! ALLA pedagoger eller personal i andra verksamheter borde få göra detta, vi som kan sätta ord på våra frustrationer och problemområden och önskar arbeta på vetenskaplig grund, finna lösningar. Utvecklas tillsammans.

Jag tänker att jag nu äntligen får lära, får modeller för hur man samlar in underlag , tolkar och förhoppningsvis genomför förändringar som tar den svenska skolan vidare. Det där ordet, kvalitetsarbete, som är allting och behöver greppas, och då tänker jag att nu, i och med denna medforskning, så kan det bli mer verkstad utifrån mycket snack:) 

Blir en lärorik höst!
http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2011/12/02/nytt-krav-lagen-hur-gor-man-praktiken

http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2011/12/02/svaren-finns-egna-verksamheten

http://www.skolaochsamhalle.se/skola/ingrid-carlgren-vilken-forskning-behover-skolan-forskning-om-eller-i-skolan/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar