Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

söndag 6 mars 2011

Föreläsningsdags!!!

Hört på stan: Två lärare från Kumla med sammanlagt 30 års erfarenhet av undervisning och pedagogiskt arbete erbjuder föreläsningar, inte gratis men gött!

Vi pedagoger vet vad vi själva önskar då vi kompetensutvecklar oss och nu går vi ut och bjuder på det bästa av det vi har. Läs nedan och maila för mer information och/eller bokning!

Lära för livet!

Våra nya styrdokument, Lgr11, lyfter bland annat fram entreprenöriellt lärande och internationalisering. Vi är två lärare som har funnit hur vi vill jobba för att lyckas med god måluppfyllelse och detta med en bibehållen arbetsglädje. Vi delar gärna med oss!Lgr 11 Kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag:

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.””Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.”
Vi serverar er våra bästa exempel på hur vi jobbar med våra elever.

Konkreta tips - Praktiska övningar - Er arbetsplats fortsatta arbete mot skola 2011

Jens Andersson

Jens.andersson@skola.kumla.se

och

Erica Rosenkvist

erica.rosenkvist@skola.kumla.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar