Mot nya mål

Mot nya mål
Mot nya mål!

fredag 26 februari 2021

Lärare åk 7-9 till Vialundskolan

Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

Om jobbet

Vialundskolan 7-9 i Kumla växer till höstterminen 2021 och vi söker nu tre nya lärare med ämneskombinationer innehållande: biologi, kemi, fysik, spanska, idrott och hälsa, textilslöjd, tyska och svenska. Vilka är vi på Vialundskolan som söker nya medarbetare? Vialundskolan är en nyrenoverad 7-9 skola med ca 300 elever till höstterminen 2021, tre-fem klasser i varje årskurs samt en särskild undervisningsgrupp. Vi har förmånen att vara en mångkulturell skola och ligger under samma tak som kommunens Kulturskola vilket möjliggör samarbete kring olika kulturområde. Vialundskolan ligger med tio minuters promenadavstånd till buss- och tågstation vilket ger goda förutsättningar för väl fungerande pendling för såväl elever som personal. Vi är en skola som expanderar och detta i väl tilltagna lokaler med ämnesspecifika salar, hemklassrum och grupprum. Pedagoger och elever på vår skola har en digital enhet och tillgång till digitala läromedel. Ett stöd i digitaliseringen är skolans IKT-utvecklare samt tillgång till IT-support vid behov. För oss på Vialundskolan är det viktigt med rörelse och hälsa, detta speglar sig bland annat i hela skolans arbete med Puls för lärande där du erbjuds friskvård under arbetsdagen. Rektor och ledningsresurs har lett skolans utvecklingsarbete sedan 2013 och då i tät dialog med en kompetent och engagerad personalstyrka på drygt 35 personer. På Vialundskolan finns en komplett elevhälsa och vi har utöver lagstadgade professioner även skolnärvarocoach, elevstödjare samt studie- och yrkesvägledare som finns på skolan dagligen och arbetar nära elever och pedagoger. Vi arbetar medvetet med att se hela människan, gäller såväl elever som personal, och tar utgångspunkt i tio goda vanor. Skolan växer med drygt 30 elever och fler klasser till höstterminen 2021. Det innebär att vi behöver utöka personalstyrkan och söker pedagoger för undervisning i åk 7-9 i ett antal ämnen. ARBETSUPPGIFTER Undervisning i åk 7-9 i de ämnen du är behörig i med tillgång till ämnesspecifika salar. Mentorskap i en av våra nya sjuor, detta tillsammans med minst en erfaren kollega. Skolans arbete är organiserat i arbetslag och ämneslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt lärande med dina arbetskamrater, detta utifrån en tydlig struktur och ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. För att ge en tydligare bild av detta se vår guide som revideras läsårsvis: https://www.kumla.se/download/18.582c80d51729816530021cdc/1597131656566/Vialundsguiden%202020-2021.pdf KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är pedagog med behörighet i biologi, kemi, fysik, spanska, idrott och hälsa, textilslöjd, tyska och/eller svenska. Hög relationskompetens och förmåga att variera din undervisning är en viktig grund. Du har ett tydligt ledarskap och förmåga att samarbeta med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Behörighet i ytterligare ämne, specialpedagogisk kompetens och vana av arbete med digitala verktyg är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om anställningen

Kontaktperson


Sök tjänsten i offentliga jobb, se Kumla kommuns hemsida här:


lördag 23 januari 2021

Värdegrundsarbetet i ämnena

 Skolans värdegrundsarbete - om, genom och för  

Textruta

Del 1 Värdegrund:


Kollegiet har tillsammans identifierat behovet av att tydliggöra och konkretisera hur vi arbetar med skolans värdegrund. 

Diskussionerna dokumenteras direkt i detta dokument, tabell nedan.
 


Arbetet med värdegrunden gynnas när personalen tillsammans tolkar styrdokumenten för att nå en samsyn. När personal tillsammans med barn och elever löpande tolkar och omsätter värdegrunden i vardagen, kan den genomsyra verksamheten och uppfylla styrdokumentens mål. 

Om värdegrundsarbetet sker skiljt från kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet uteblir meningsskapande samtal om värdegrundens innebörd. Då minskar också utrymmet för kritisk reflektion, vilken är en viktig förmåga för att kunna verka aktivt i demokratin. 

Att se utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt utbildningsvetenskaplig forskning en generell framgångsfaktor och bidrar till att öka måluppfyllelsen.

    

Börja med att gemensamt titta på filmklipp om skolans värdegrund på Skolverket   

  1.      

  • Pröva att hitta konkreta exempel på situationer där ni arbetar med skolans värdegrund. Leta i undervisningen var finns, syns och prövas de värden som utgör skolans värdegrund i ert ämne? 
  • Använd de tre perspektiven (om, genom och för) när ni samlar in era exempel. Perspektiven finns med i filmen. 

  1.  

Textruta 


Tre cirklar överlappar varandra: Lära OM, Lära GENOM, Lära FÖR
 

Ämneslag:  

Närvarande: 

Var finns, syns och prövas de värden som utgör skolans värdegrund i undervisningen i ert ämne? 


 

 

KUNSKAP

OM 

 

 

 

 

 

 

KUNSKAP 

GENOM 

 

 

 

 

 

 

KUNSKAP 

FÖR